Öster om Trelleborgs tätort finns ett verksamhetsområde med stora möjligheter. Här finns 500 miljoner potentiella kunder inom 50 mils radie och goda kopplingar till nationellt järnvägsnät och sjöfart. Genom att utveckla Business center Trelleborg satsar kommunen på näringslivsutveckling och multimodala transportlösningar.

Visionsbilden visar hur ett framtida logistikcenter i området skulle kunna se ut. Copyright: Wingårdh

Fotograf: Wingårdh

Östra verksamhetsområdet ska utvecklas till ett modernt verksamhetsområde med logistikverksamhet, servicefunktioner och uppställningsytor för färjeresenärer. Aktörerna inom området ska kunna samarbeta kring cirkulär ekonomi, miljötänk och samnyttjande av funktioner eller ytor. Arbetsnamnet för området är Business center Trelleborg.

Utvecklingen innebär att östra verksamhetsområdet blir en ny entré – till staden och till Sverige. Målsättningen är att Business center ska bli ett internationellt erkänt landmärke som bidrar till en ökad företagsetablering med höjd attraktivitet i Trelleborg generellt sett.

En del av Kuststad 2025

Näringslivssatsningen är ett av delprojekten i Kuststad 2025 som även inkluderar ringväg, hamninfart och stadsutveckling i gamla hamnområdet.

Kuststad 2025

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen