Skydda kusten

Syftet med projektet LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar.

Förutsättningarna för att återplantera ålgräs sydost om Trelleborgs tätort undersöktes sommaren 2019 och nu planeras det för en testplantering i området. Ålgräsängar fyller en viktig roll i havets ekosystem bland annat som barnkammare för fiskyngel. Ålgräsängarna kan också dämpa vågenergin och därmed minska erosionen.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem. Projektet drivs av Region Skåne, finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Ystads kommun och Statens Geotekniska Institut. Trelleborgs kommun är inte partner i projektet men vissa anpassningsåtgärder planeras inom kommunen.

Läs mer om projektet LIFE Coast Adapt. (Region Skåne)

Kommunledningsförvaltningen