Saneringsprojekt Phylatterion

Phylatterion AB var ett företag som tillverkade olika destillationsprodukter och andra kemiska produkter. Företaget var verksamt på fastigheten Phylatterion 31 i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Marken inom fastigheten, som ligger intill väg 108 i centrala Trelleborg, har konstaterats vara kraftigt förorenad.

Kommunen har beviljats ett statligt bidrag för undersökningar och provtagningar av marken under åren 2018-2021. Resultatet av detta arbete ska sedan ligga till grund för en sanering.

Kommunledningsförvaltningen