Hållbarhetspriset Tångräkan

Trelleborgs kommuns hållbarhetspris kallas Tångräkan. Priset, som ska belöna goda insatser för hållbar utveckling och kommer att delas ut under festliga former av Trelleborgs kommuns tillväxtavdelning. Du kan lämna din nominering till och med den 10 oktober 2021.

Tångräkan kallades tidigare miljöpris och började delas ut 2001. Själva priset utgörs av en specialdesignad glasskulptur – en tångräka. Priset delas ut i syfte att belöna förtjänstfulla insatser för hållbar utveckling i Trelleborgs kommun inom någon eller samtliga av aspekterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vem kan nomineras?

Priset delas ut till privatperson, skola, vårdinrättning, företag, skolklass, förening eller annan institution eller sammanslutning som utfört förtjänstfull insats för hållbar utveckling inom Trelleborgs kommun.

Priset delas ut till både stora och små hållbarhetsinsatser.

Så här går det till att nominera

Alla som vill får lämna sin nominering till Tångräkan. Din nominering måste vara inlämnad senast den 10 oktober 2021.

Du kan nominera på följande sätt:

 • Fyll i formuläret på den här sidan.
 • Lämna in en skriftlig nominering i kundtjänsts brevlåda vid Rådhuset, Algatan 13.
 • Skicka brev till: Kundtjänst, Algatan 13, 231 83 Trelleborg. Nomineringen ska vara märkt ”Tångräkan”

Nomineringen måste innehålla följande information:

 • Namn på den nominerade personen, verksamheten eller föreningen
 • Motivering till varför personen, verksamheten eller föreningen ska få priset
 • Kontaktuppgifter till den nominerade

Så utses vinnaren

Av alla förslag som lämnas in kommer tre nomineringar att väljas ut. Dessa blir inbjudna till en festlig tillställning där vinnaren, som utsetts av kommunstyrelsen, presenteras. Samtliga tre får diplom.

Tidigare års vinnare av miljöpriset/Tångräkan

 • 2020 – ingen vinnare utsågs
 • 2019 – Pingstkyrkans second hand
 • 2018 – Flickor 09 med ledare Andreas Rijpma i Gislövs IF, för sitt hållbara engagemang i både sitt eget lag och i föreningen
 • 2014 – Fredrik Tigerschiöld och Hampus Kjellberg som gett tallriksmodellen ett nytt ansikte
 • 2013 – Biogas Jordberga, för Sveriges största biogasanläggning
 • 2012 – Trelleborgshem AB, för solceller på fastigheten Borgvallen
 • 2011 – Tjärstin Kraft och Ingela Granelli, Anderslövs familjecentra – secondhand, entusiaster från Anderslöv
 • 2010 – Öster Järs förskola för deras mångåriga omfattande miljöarbete
 • 2009 – Tullstorpså-projektet, för sitt stora naturvårdsprojekt med miljöinsatser längs med ån
 • 2008 – Majwi Rosquist, för sitt mångåriga ideella arbete med att värna om kommunens växtlighet
 • 2007 – Jane Wikström, kläddesigner från Skateholm, för att i många år oförtröttat strävat efter att skapa textil harmoni för kropp och själ genom långsiktig och varsam hänsyn
 • 2006 –  Naturskyddsföreningen i Trelleborg, för att envist och energiskt skynda till försvar av kommunens allra minsta
 • 2005 – Bernt Fribing, biolog och författare, för sin kärleksfulla och kunniga tolkning i ord och bild av Söderslätts landskap
 • 2004 – Catharina och Dick Blixen-Finecke, Näsbyholm, för vällovliga syn på användningen av den egna marken vid återskapandet av del av Näsbyholmssjön
 • 2003 – Eva Johnsson och Lars Jönsson, Brunnshill Gård i Gylle, för en kompromisslös livsfilosofi och vision om ett hållbart jordbruk
 • 2002 – Söderslättsgymnasiets miljögrupp, en kvintett ungdomar med sprudlande entusiasm
 • 2001 – Bodil Francke-Ohlsson, riksdagsledamot och en stor tillgång för Trelleborg i alla miljöfrågor

Tångräkan - formulär för nominering

 • GDPR-information till dig som nominerar en person, verksamhet eller företag till pris

  För att nominera behöver du även fylla i ditt eget namn, telefonnummer och/eller e-postadress. Dina uppgifter kommer inte att publiceras publikt.

  Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna ta emot och bereda din inskickade nominering. De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är namn, telefonnummer och e-post.

  De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse och säker identifiering, som är en laglig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt i skäl 40-49.

  Dina personuppgifter kommer därefter att lagras i våra ärendehanteringssystem W3D3 och i Meetings+. Det är kommunledningsförvaltningen som kommer att ta del av dina personuppgifter. De personuppgifter som inkom med din nominering är en del av en allmän handling och sparas tills vidare enligt arkivlagen, i ovan nämnda ärendehanteringssystem. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på trelleborgs.kommun@trelleborg.se.

  Nomineringen (utan personuppgifter) blir även en del av kommunstyrelsens protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen.

  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

  Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

  GDPR-information till dig som nominerats till Tångräkan

  I samband med nominering till Tångräkan har kommunledningsförvaltningen tagit emot dina personuppgifter. De personuppgifter som tagits emot är namn, adress, telefonnummer, e-post samt motivering till nomineringen.

  Namn på nominerad person, verksamhet eller företag kommer att publiceras publikt på Trelleborgs kommuns hemsida tillsammans med motivering till nomineringen.

  Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnats för att kunna ta emot, bereda, besluta och expediera nomineringen och utse vinnare av priset. De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är  namn, telefonnummer och e-post.

  De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse och säker identifiering, som är en laglig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt i skäl 40-49.

  Dina personuppgifter kommer att lagras i våra ärendehanteringssystem W3D3 och i Meetings+. Det är kommunledningsförvaltningen som kommer att ta del av dina personuppgifter. De personuppgifter som inkom med nomineringen är en del av en allmän handling och sparas tills vidare enligt arkivlagen, i ovan nämnda ärendehanteringssystem. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på trelleborgs.kommun@trelleborg.se.

  Nomineringen (utan personuppgifter) blir även en del av kommunstyrelsens protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen.

  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

  Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Kommunledningsförvaltningen