Bredvägsbäcken

Bredvägsbäcken rinner tvärs över Skanör från väst till öst och mynnar i Höllviken. Eftersom Bredvägsbäcken näst intill helt saknar naturligt fall krävs att vattnet aktivt pumpas vidare i systemet för att det ska nå havet.

Naturreservatet Skanör-Höll omfattar Bredvägsbäcken från Gässlingekrokvägen och ut till mynningen i Höllviken. Det finns en pumpstation mellan bebyggelsen vid Lagmanshejdan och Skanörsgården.

Stationen pumpar dräneringsvatten från västra delen av Bredväg till östra delen samt förhindrar även att havsvatten vid högvatten rinner in i västra delen.

Bredvägsbäcken har fungerat som transportled fram till dess att Skanörs hamn byggdes i slutet av 1800-talet. Fartygen ankrade i Höllviken och godset lastades om till pråmar vilka sedan drogs upp för bäcken till Skanör stad. Kring Bredvägs-bäcken och strandmarkerna finns 1,5-2 meter höga tångvallar vars huvuduppgift var att stänga ute kreaturen från de odlade markerna i vångarna. Tångvallarna är byggda av tång varvat med torv. Detta gör att vallarna är mycket täta. Vallarna fungerade även som skydd mot högvatten och som vindfång av sand och snödrift. Idag finns ingen växtodling kvar i området.

Bredvägsbäcken ligger inom två Natura 2000-områden, Falsterbohalvön och Falsterbo-Foteviken.

Vattenanalyser visar att fosforhalterna i Bredvägsbäcken är extremt höga. Värdena skiljer sig radikalt från övriga vattendrag på Söderslätt. Sydvästra Skånes Vattenråd har i samarbete med Vellinge kommun genomfört ett lokalt vattenvårdsprojekt för att utreda orsakerna till de höga fosfornivåerna. Efter detta kan rätt åtgärder genomföras för att förbättra vattenkvaliteten. På Sydvästra Skånes webbplats finns rapporten från projektet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen