Örsjö ängar

Vattenrådet startade 2017 ett projekt i Örsjö ängar mellan Skurup och Rydsgård med det övergripande syftet att få markägare i området intresserade av att genomföra vattenvårdsprojekt för att bland annat hjälpa till att förbättra situationen med återkommande översvämningar och näringsläckage i området.

Efter att ha identifierat ett antal intressanta vattenvårdande åtgärder ansökte vattenrådet om en fortsättning av projektet för åren 2018 till 2021. Projektets mål är att få till stånd en hållbar lösning för framtidens vatten i landskapet inom området Örsjö ängar.

LONA - Lokala naturvårdssatsningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen