Dalköpingeån

2019 påbörjade vattenrådet ett projekt med uppsökande verksamhet i Dalköpingeån. Projektet finansieras av LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt. Det kommer pågå fram till 2021 med målet att inspirera och informera om åtgärder som förbättrar åns vattenstatus.

Är du markägare i Dalköpingeåns avrinningsområde och är intresserad av att få en kostnadsfri rådgivning kring våtmark, damm eller någon annan åtgärd som kan ha en positiv effekt på åns vattenstatus är du välkommen att ta kontakt med vattenrådet!

Dalköpingeån svämmade över sina breddar i oktober 2014.

Fotograf: Maria Adolfsson

LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen