Albäcksån

Mellan 2016 och 2019 drev vattenrådet ett projekt med uppsökande verksamhet i Albäcksån. Projektet resulterade i ett antal potentiella lägen för våtmarken varav vattenrådet nu arbetar vidare med några av de mest kostnadseffektiva lägena.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Under hösten 2020 pågår entreprenad för anläggande av våtmarker och dikesanpassning i avrinningsområdet. Projektet har finansierats med hjälp av miljöinvesteringsstöd från landsbygdsprogrammet.

Albäcksån tidigt på våren

Fotograf: Ammy Göransson

Samhällsbyggnadsförvaltningen