Smiley-premiering

Systemet med Smiley-premiering infördes 2014 och gör det lättare för dig som restaurang- eller cafébesökare att hitta matställen med bra rutiner och god hygien.

Denna dekal finns på Smiley-premierade matställen.

Fotograf: Ordart

Denna symbol gör det enklare för dig att välja till exempel en restaurang eller ett fik som utmärker sig genom god livsmedelshantering och god hygien. Medverkan är frivillig och de matställen som når upp till kraven erbjuds att sätta upp en Smiley-dekal vid entrén. Vid kommande kontroller gäller det att verksamheten fortsätter att hålla samma höga nivå annars förlorar matstället sin Smiley-dekal.

Vilka verksamheter omfattas

Smiley-systemet gäller för alla typer av verksamheter som serverar, säljer eller levererar livsmedel direkt till dig som konsument.

Krav på företagen

  • Det ska finnas rutiner på matstället för säker livsmedelshantering och renlighet. Rutinerna ska vara inarbetade och innebära att personalen på matstället själv upptäcker om det brister i systemet. Om brister upptäcks ska de åtgärdas direkt.
  • Endast enstaka avvikelser får förekomma, som inte innebär risk för osäkra livsmedel eller hälsorisk. Avvikelsen ska inte vara återkommande.
  • Ett fåtal mindre noteringar får förekomma, som inte påverkar livsmedelssäkerheten och som åtgärdas omgående.

Smileydekalen

Smileydekalen är samhällsbyggnadsförvaltningens egendom och lånas ut till de verksamheter som uppfyller kriterierna. Smileydekalen signeras av livsmedelsinspektören och överlämnas till verksamheten.

Låneförbindelsen

Vid utlåningen skriver verksamheten på en låneförbindelse för smileydekalen. På låneförbindelsen förbinder sig verksamheterna att lämna tillbaka dekalen i det fall att de inte lever upp till kraven längre.

Övertag av verksamheter eller ägarbyten

Företag som premierats med smiley ska återlämna dekalen vid ägarbyte eller om verksamheten upphör. Om bolaget endast byter namn skrivs en ny låneförbindelse.

Återtag av smiley

Smileydekalerna lånas ut av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har alltid rätt att när som helst återta en smileydekal. Dekalen ska alltid återtas vid:

  • Upphörd verksamhet.
  • Ägarbyte
  • När anläggningen inte längre uppfyller uppställda krav, enligt ovan.

Speciella fall

Vid konstaterad matförgiftning, otjänligt prov där verksamheten kan anses vara ansvarig för händelsen eller i övriga fall, till exempel misstanke om brott mot livsmedelslagstiftningen, görs en bedömning från fall till fall om smileydekalen ska återkallas.

Smiley-kartan - se de smileypremierade matställena i Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen