Mikroplaster

Trelleborgs kommun har tagit fram ”Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun – Projekt mikroplaster”, en plan som antagits i Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen deltar i arbetsgruppen i Miljösamverkan Skånes projekt ”Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner”. Det sker många olika aktiviteter kring ämnet plast från flera olika skånska aktörer.

Inom ramen för sitt miljöövervakningsarbete har Länsstyrelsen, tillsammans med ett antal andra aktörer, mätt mikroplaster runt Skånes kust under 2015.

Under 2017 har man gjort mätningar i  sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för större verksamheter av sådan typ som kräver tillstånd enligt miljöbalken, däribland en del som framställer eller arbetar med plast.

Samhällsbyggnadsförvaltningen