Värmepump

Värmepumpar omvandlar energi i mark till användbar värme. Alla värmepumpar (utom luftvärmepumpar) ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.


Det är förbjudet enligt miljöbalken att påbörja installation av värmepump innan anmälan till samhällsbyggnadsnämnden har gjorts. Inom inre skyddszon i vattenskyddsområde är det förbjudet att installera värmepump (undantag luftvärmepump). Inom skyddszon för yttre vattenskyddsområde krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden att få installera värmepump.

Samhällsbyggnadsförvaltningen