Värmepump

Värmepumpar omvandlar energi i mark till användbar värme. Alla värmepumpar (utom luftvärmepumpar) ska anmälas till Trelleborgs kommun.


Det är förbjudet enligt miljöbalken att påbörja installation av värmepump innan anmälan har gjorts. Inom inre skyddszon i vattenskyddsområde är det förbjudet att installera värmepump (undantag luftvärmepump). Inom skyddszon för yttre vattenskyddsområde krävs tillstånd från Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsnämnd att få installera värmepump.

Anmälan

Blankett för anmälan finns bland e-tjänster – klicka vidare till Bygga, bo och miljö / Värmepump.

Till e-tjänster

Samhällsbyggnadsförvaltningen