Utbyggnad elnät

Energiavdelningen bygger framtidens elnät.

För att kunna tillgodose framtidens elbehov inom Trelleborgs kommuns elnätsområde, så bygger vi nu en ny ringmatning med spänningsnivån 130 kV runt Trelleborgs stad. I samband med denna ombyggnation kommer också två nya fördelningsstationer att byggas, en i de västra delarna och en nere i hamnområdet.

Hela projektet är indelat i fyra etapper, där några är genomförda.

  • Etapp 3, Västvästra fördelningsstationen – Norra fördelningsstationen 2019-2021
  • Etapp 4, Södra fördelningsstationen – Västvästra fördelningsstationen 2018-2019

I samband med att nya fördelningsstationer och ett nytt elnät byggs, kommer även Trelleborgs kommun Energiavdelning att förnya det befintliga 10 kV-elnätet inne i stadskärnan. Detta kommer att medföra viss olägenhet för trafik och boende i form av uppgrävda vägar och även viss avstängning.

Tekniska Serviceförvaltningen