Fjärrvärme

Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002. Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och handel med fjärrvärme och därmed sammanhängande verksamhet.

Från och med 1 januari 2021 ingår fjärrvärmeförsäljningen i det då nybildade Trelleborgs Energi AB, vilket är en sammanslagning av fjärrvärme- och energiförsäljningsbolagen samt elnätsverksamheten med Trelleborgs Elnät AB som dotterbolag.

Tekniska serviceförvaltningen