Fjärrvärme i Trelleborg

Med fjärrvärme får du en enkel, driftsäker och miljösmart uppvärmning av ditt hem. Den sköter sig i princip själv och den gör att du alltid kan känna dig trygg med att ha ett jämnt och skönt inomhusklimat. Allt som behövs är en värmeväxlare, som knyter fastigheten till fjärrvärmenätet och fjärrvärmeverken.

Är du intresserad av fjärrvärme kan du läsa mer på Trelleborgs Energis hemsida.

Fjärrvärme – Trelleborgs Energi

Felanmälan fjärrvärme

Ibland kan det uppstå fel i systemet, men innan du ringer vill vi gärna att du kontrollerar så att felet är på din fjärrvärmecentral. Det kan nämligen vara så att det är fel utanför din växlare.

Om du behöver hjälp att åtgärda ett fel inom din egen anläggning kontaktar du en VVS-installatör. Men om du misstänker att felet ligger på vår anläggning ringer du till oss på Trelleborgs Energi. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

Telefon: 0410-73 48 00 (journummer dygnet runt)

Tekniska serviceförvaltningen