Energiförsäljning

Trelleborgs Energiförsäljning AB, TEFAB, är ett av Trelleborgs kommun helägt bolag. Bolaget bedriver handel och försäljning av el samt därmed sammanhängande verksamhet.

Från och med 1 januari 2021 ingår energiförsäljningen i det då nybildade Trelleborgs Energi AB, vilket är en sammanslagning av fjärrvärme- och energiförsäljningsbolagen samt elnätsverksamheten med Trelleborgs Elnät AB som dotterbolag.

Tekniska serviceförvaltningen