Energi- och klimatrådgivning

Det finns mycket man kan göra själv för att påverka sin energikonsumtion och bidra till en mer hållbar plats att leva, verka och bo på.

Energi- och klimatrådgivare Meaza Yohannes

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. Du kan bland annat få stöd och tips på hur du kan minska din energianvändning och därmed även energikostnaderna.

Energi- och klimatrådgivningen är en bra vägledning för att komma igång med energiarbetet, men är ingen myndighetsutövning eller konsultverksamhet.

Energi- och klimatrådgivaren kan ge dig råd och tips om till exempel:

 • uppvärmning, värmepumpar, biobränslen
 • solceller
 • solvärme
 • ventilation
 • isolering, fönster
 • bygga nytt
 • energipriser
 • elhandel
 • aktuella bidrag och stöd
 • energispartips och energieffektivisering
 • transporter

Privatperson

Rådgivningen sker via telefon, e-post eller personligt besök på Rådhuset. Rådgivningen rör allt från energianvändning i hemmet till installation av solceller.

Företag och föreningar

Små och medelstora företag och bostadsrättföreningar erbjuds ett platsbesök där ni tillsammans med energirådgivaren går igenom energianvändningen i er fastighet/företag för att komma fram till ett förslag på en klokare energiförsörjning.

För att hjälpa dig att arbeta systematiskt med energifrågor har Energimyndigheten tagit fram en guide. Där kan du få tips på allt från hur du gör en energikartläggning till uppföljning av åtgärder. Guide för energieffektiva företag.

Mer information

Rådgivningen regleras genom Förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Länkar

Energi- och klimatrådgivning

Telefonnummer
0410-73 41 37

Öppningstider

Vardagar 09.00 - 17.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen