Energi- och klimatrådgivning

Det finns mycket du kan göra själv för att påverka din energikonsumtion och bidra till en mer hållbar plats att leva, verka och bo på.

Energi- och klimatrådgivare Meaza Yohannes

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. Du kan bland annat få stöd och tips på hur du kan minska din energianvändning och därmed även energikostnaderna.

Energi- och klimatrådgivningen är en bra vägledning för att komma igång med energiarbetet, men är ingen myndighetsutövning eller konsultverksamhet.

Energi- och klimatrådgivaren kan ge dig råd och tips om till exempel:

  • olika uppvärmningsalternativ
  • solenergi
  • ventilation
  • isolering, fönster
  • bygga nytt
  • energipriser
  • elhandel
  • aktuella bidrag och stöd
  • energispartips och energieffektivisering
  • transporter

Privatperson

Rådgivningen sker via telefon, e-post eller personligt besök på Rådhuset. Rådgivningen rör allt från energianvändning i hemmet till installation av solceller.

Företag och föreningar

Små och medelstora företag och bostadsrättföreningar erbjuds ett platsbesök där ni tillsammans med energirådgivaren går igenom energianvändningen i er fastighet/företag för att komma fram till ett förslag på en klokare energiförsörjning.

För att hjälpa dig att arbeta systematiskt med energifrågor har Energimyndigheten tagit fram en guide. Där kan du få tips på allt från hur du gör en energikartläggning till uppföljning av åtgärder.

Guide för energieffektiva företag.

Länkar

På de skånska kommunala energi- och klimatrådgivarnas gemensamma webbplats finns mycket bra information och tips kring din energianvändning samt lättlästa broschyrer om exempelvis olika uppvärmningsalternativ, solceller och energispartips.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. På webbplatsen finns bland annat statistik, tester av solceller, information om ekonomiskt stöd.

Solar Region Skåne är en ideell förening som främjar ökad användning av solenergi i Skåne genom utbildningar, seminarier, mässor och andra evenemang med syfte att sprida kunskap om solenergi.

Svensk solenergi är en branschförening för solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

En blogg om solceller med syfte att sprida kunskap och inspiration.

Jämför dina elpriser och villkor och se om du har rätt elavtal.

Räkna ut hur ditt sätt att leva påverkar klimatet.

Räkna ut din klimatpåverkan kopplat till din matkonsumtion.

Mer information

Rådgivningen regleras genom Förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning

Öppningstider

Telefontid vardagar klockan 08-16.30
Besök måste bokas.

Kommunledningsförvaltningen