Elnätet i Trelleborg

Elnätet är myndighetsreglerat, och man kan inte själv välja vilket man tillhör. Trelleborgs Elnät har 18 000 elnätskunder i Trelleborgs tätort; bor man utanför har man annan elnätsägare.

På elnätsområdeskartan kan man kontrollera om man tillhör Trelleborgs Elnät.

Elnätsområdeskartan

Vid elavbrott

Vid avbrott i överliggande nät larmas Trelleborgs Elnäts driftledning automatiskt. Man lokaliserar felet och skickar ut beredskapspersonal till det aktuella området.

När enstaka kunder får avbrott kommer det inte in några larm. Vid avbrott kan du som kund kontakta Trelleborgs Elnäts felanmälan per telefon.

Telefon: 072-976 50 83 (måndag-fredag, klockan 07.00-16.00) och 040-676 90 50 (utanför kontorstid)

Trelleborgs Elnät

Tekniska serviceförvaltningen