Det kommunala bolaget Trelleborgs Elnät AB ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i Trelleborgs tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region.

Bor du utanför Trelleborgs tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Du blir inte utan el!

Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnät- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan.

Trelleborgs Elnät AB

Telefonnummer
0410-73 38 00

Adress

Trelleborgs Elnät AB
Rådhuset
231 52 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs Elnät AB
Skyttsgatan 16
231 83 Trelleborg

Vid avbrott i överliggande nät larmas vår driftledning automatiskt. Vi lokaliserar felet och skickar ut beredskapspersonal till det aktuella området.

När enstaka kunder får avbrott får vi inga larm. Vid avbrott kan du som kund kontakta vår felanmälan på telefon 072-976 50 83 (måndag-fredag, klockan 07.00-16.00) och 040-6769050 (utanför kontorstid).

Tekniska serviceförvaltningen