Vårt moderna samhälle är helt beroende av el, utan kraft fungerar vare sig uppvärmning, matlagning eller kommunikation i de flesta hushåll. Orkanen i december 1999, Gudrun i januari 2005, avbrottet i Ringhals och andra händelser har påmint oss om detta.

Oplanerade strömavbrott

Vid avbrott i överliggande nät larmas vår driftledning automatiskt. Vi lokaliserar felet och skickar ut beredskapspersonal till det aktuella området.

När enstaka kunder får avbrott får vi inga larm. Vid avbrott kan du som kund kontakta vår felanmälan på telefon 072-976 50 83 (07.00-16.00) och 040-676 90 50 (utanför kontorstid).

Planerade strömavbrott

För att kunna upprätthålla hög leveranssäkerhet behöver vi ibland göra planerade avbrott. När detta sker i kundens område, så kommer det aviseras via post.

Avbrottsersättning

Om kunden har ett elavbrott som varar mer än 12 timmar, och felet inte beror på kundens egen anläggning, finns det skäl till avbrottsersättning. En kund kan även vid speciella tillfällen vara berättigad till skadestånd oberoende av avbrottets längd.

Tekniska serviceförvaltningen