Gränsvärden och mätningar

Ljud är små tryckvariationer i luften. Vid mätning av ljudtrycket används den logaritmiska enheten decibel (dB).~0 dB motsvarar det lägsta en människa med normal hörsel kan höra.

  • 60 dB motsvarar ett vanligt samtal.
  • 85 dB och över kan ge hörselskador vid exponering under en längre tid.
  • 125 dB är örats smärtgräns.
  • 150 dB är ett gevärsskott. Eftersom ljudet är så kort uppfattar örat inte det som farligt.
  • 190 dB är den högsta ljudnivån som ljudet kan ha i luft.

Det är individuellt hur stor ljudbelastning olika människor tål utan att skada hörseln. Barn är oftast känsligare än vuxna, speciellt innan språkutvecklingen avslutats.

För buller inom fastigheter rekommenderar socialstyrelsen följande riktvärden:

  • Maximalt 35-45 dBA (för kortare ljudstörningar)
  • Ekvivalent 30 dBA (medelvärdet under en period)

Socialstyrelsens rekommendationer för höga ljudnivåer till exempel konserter är 115 dBAmax och 100 dBAeq.

Samhällsbyggnadsförvaltningen