Auktorisation för insamling av returpapper

Insamling av returpapper är ett kommunalt ansvar från 1 januari 2022. Entreprenörer för avfallsinsamling kan ansöka om att bli auktoriserade av Trelleborgs kommun för att samla in returpapper.

Returpapper har hittills varit en del av insamlingen av förpackningar enligt producentansvaret och insamlingen har skett genom privata aktörer. Från och med 1 januari 2022 är returpappersinsamling ett kommunalt ansvar efter beslut i regeringen.

Aktörer inom avfallsinsamling erbjuds att ansöka om att bli auktoriserade av Trelleborgs kommun för att samla in returpapper. Fastighetsägare får i sin tur teckna avtal med de auktoriserade insamlarna för att få returpapper (tidningar, skrivpapper, magasin, tidskrifter, reklamtryck, kataloger, pocketböcker med mjuk pärm) hämtat vid fastigheten.

De fastighetsägare som inte tecknar avtal om insamling av returpapper får hänvisa boende till återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna.

Ansökan om auktorisation

Skicka e-post till avfall@trelleborg.se för ansökan och information om auktorisationssystemet ”Hämtning av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter”.

Ansökningsformuläret fylls i och skickas in enligt punkt 2.3 i Auktorisationsföreskrifterna. Det ska undertecknas av behörig företrädare.

Dessa dokument gäller för att ansöka om auktorisering:

  • Auktorisationsföreskrifter
  • Ansökningsformulär
  • Auktorisationsavtal

Ansökan kan ske löpande. Alla aktörer som uppfyller kraven har möjlighet att ansöka om auktorisering.

Auktoriserade avfallsentreprenörer

Trelleborgs kommun ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. I kommunens uppdrag ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper.

Nedanstående lista över auktoriserade avfallsentreprenörer uppdateras så snart en avfallsentreprenör blivit godkänd.

Auktoriserade avfallsentreprenörer till och med 31 december 2022

  • Stena Recycling AB
  • Carl F

Tekniska serviceförvaltningen