Vätgas; uppbyggnad, tillämpning och säkerhet. 65 Yh-poäng

Vätgasutbildning – nästa kursstart 28 augusti 2023.

Restplatser kvar, utbildningen är öppen för ansökan – längst t o m den 31 augusti 2023.

Kurspaketet om vätgas riktar sig till dig som har både erfarenhet, och kompetens från en verksamhet som berörs av pågående energiomställning. Kurserna ger dig specialiserad kunskap inom vätgas för att du ska kunna hantera nya utmaningar inom ditt yrkesområde.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kursbeskrivning

Kurspaketet har ett brett perspektiv på vätgasområdet och ger dig kompetens att arbeta inom exempelvis riskutredningar och analyser, tillståndsprövningar för och planering av vätgasanläggningar. Du får också fördjupad kompetens kring vätgasens möjligheter och begränsningar samt kring processer för att komma igång med omställning och användning.

Du får ett tekniskt perspektiv kring anläggning för produktion och lagring av vätgas för att kunna planera för och hantera processer kring dessa anläggningar.

Kurserna bedrivs på distans, med undantag av den sista ingående kursdelen ”Teknik och anläggning” där praktiska moment behöver genomföras på plats under tre kursdagar i Trelleborg. Under dessa dagar ges du även möjlighet att delta på flera intressanta studiebesök. Yrkeshögskolan i Trelleborg är gärna behjälpliga med att rekommendera boendelösningar om du så önskar

Omfattning

Utbildningen omfattar 65 yrkeshögskolepoäng som du studerar på 26 veckor. Studietakten motsvarar halvfartsstudier (50%).

Efter godkänd kurs erhålls ett utbildningsbevis.

Är du behörig?

Grundläggande behörighet samt motsvarande ett år heltid inom verksamhet som berörs av pågående energiomställning, till exempel transport-, industri-, energisektorn samt myndigheter.

Kontakta oss om du är osäker på om du är behörig eller undrar något om utbildningens upplägg.

Ansökan

Ansökan är öppen för restplatser tills kursgruppen är fylld – dock längst till och med
den 31 augusti.

Ansök

Utbildningsstart: 28 augusti

Kurser som ingår

 • Regelverk och tillståndsprocesser 15 p
 • Riskbedömning och säkerhetsaspekter 15 p
 • Teknik och anläggning 15 p
 • Vätgas som energikälla 20 p

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om

 • vätgasens användningsområden, dess kemiska och fysiska egenskaper, samt dess styrkor och begränsningar.
 • vätgassystemets delar och olika varianter av – bränsleceller, elektrolysörer, trycktankar.
 • uppbyggnad och funktion av bränsleceller, elektrolysörer, trycktankar.
 • kompressorer, ventiler och rörsystem.
 • elsystem, styrning, reglering och mätning.
 • olika produktions- och distributionssätt.
 • teknikens mognadsgrad i olika tillämpningar.
 • energisystem i Sverige och inom EU.
 • miljö, miljölagstiftning, miljöbalken och hållbarhet kopplat till vätgas.
 • risker och säkerhetsaspekter kopplat till hanteringen av vätgas.
 • regelverk kopplat till hantering och arbetsmiljö vid hantering av vätgas.
 • kommunala planer och processer såsom översiktsplaner, detaljplan och bygglov.
 • tillståndsprocess för brandfarlig vara.

Finansiering

Utbildningen är CSN-berättigad.

Om YH-utbildning

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning. Samtliga YH-utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetsgivarna och möjligheten att få jobb direkt efter utbildningen är mycket god. Yrkeshögskolans utbildningar har riksintag och riktar sig till sökande i hela landet. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria och du som studerar har rätt att söka studiemedel.

Vill du veta mer om YH?

Här kan du läsa mer om vad en YH-utbildning innebär.

Yrkeshögskolans webbplats

Behörighetsregler och antagningskrav för yrkeshögskolans utbildningar (MYH)

Examina inom yrkeshögskolan (MYH)

Yrkeshögskolan Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 44 92 (Utbildningsledare)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen