Cirkulär ekonomi och industriell symbios. 50 Yh-poäng

Reduce – Reuse – Recycle

Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper om hur vi genom ekonomiska modeller och samverkan mellan företag kan skapa en hållbar framtid?

Läs på 50 procent, helt på distans och kombinera med arbete. Genom att fördjupa dig i områden såsom miljökonsekvenser, produktionsstrategier och omvärldsanalys blir du en viktig del i klimatomställningen.

Kursen Cirkulär ekonomi och Industriell symbios läser du helt på distans.

Fotograf: John R. Pickens

Pantar du burkar och återvinner glasflaskor? Bra! Då är du redan på god väg.  

Du lägger säkert redan vikt vid att välja produkter och tjänster som är hållbara och där material är återanvändningsbart.  Att välja hållbart och därmed minska behovet av att ständigt köpa in nytt är viktigt för dig. Du bidrar därmed dessutom till minskad produktion och färre transporter. 

Vill du fördjupa dina kunskaper om strategier, modeller och produktion? I detta kurspaket på eftergymnasial nivå kan du läsa på distans samtidigt som du arbetar. Kurspaketet är CSN-berättigat.

Cirkulär ekonomi – en ekonomisk modell för en hållbar framtid. 

Vi står inför ett flertal utmaningar när det kommer till hantering av våra naturresurser. Kunskap efterfrågas om hur vi effektiviserar vår resursanvändning och strävar mot en cirkulär produktion istället för den linjära slit-och-släng modellen som vi vant oss vid sedan länge. 

En cirkulär ekonomi har som största mål att bibehålla värdet hos en produkt. Sverige har en nationell strategi för att uppnå cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. 
För att nå målen behövs kunskap, intresse och nyfikenhet. Det gäller allt från hållbar design och produktion, hur vi konsumerar och använder material, produkter och tjänster, hur vi uppnår giftfria och cirkulära kretslopp till att främja cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och innovationer. 

Industriell symbios – ett sätt för företag att samverka i innovativa samarbeten där avfall för en är råmaterial för en annan.   

Kunskap behövs även om hur man kan uppnå Industriell symbios genom återvinningsloopar som en drivkraft för både grön tillväxt och lösningar.
Ett nytt sätt för företag att skapa intäkter.
Näringslivet kan genom samverkan stärka sin konkurrenskraft samtidigt som man genererar miljömässig och social nytta. 
 

Det finns ett antal EU-samarbeten och nätverk mellan länder, regioner och lokala initiativ men det krävs mer. Rent generellt behövs mer kunskap inom en rad olika områden; miljökonsekvenser, information om avfallsresurser, teknik för avfallsbehandling, harmonisering av teknik och tillverkning samt strategier för detta.

Läs Yrkeshögskoleutbildning på distans, halvfart

Kursbeskrivning

Utbildningen består av följande kursdelar:

  • Cirkulär ekonomi och industriell symbios, 30 yh-poäng.
  • Cirkulärt perspektiv i kravställning och vid anbudsförfarande, 20 yh-poäng.

Omfattning

Cirkulär ekonomi och industriell symbios är ett kurspaket på eftergymnasial nivå som omfattar 50 Yh-poäng inom ekonomi, administration och försäljning. Studietakten motsvarar halvfartsstudier (50%) vilket motsvarar 18 veckor.

Efter godkänd kurs erhålls ett utbildningsbevis.

Kursperiod

Om beviljad – kursstart augusti 2024.

Är du behörig?

Grundläggande behörighet samt yrkeserfarenhet motsvarande 1 år heltid inom branscher som kommer att spela viktig roll i arbetet med klimatomställningen; exempelvis logistik-, tillverkningsindustri- eller byggsektor.

Intresseanmälan

Låt oss bevaka denna utbildning till dig – anmäl ditt intresse – vi kontaktar dig när besked om utbildningsstart ges i maj.


Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om

  • klimatmål på nationell och internationell nivå
  • klimatförändringar och dess beroende av cirkulär ekonomi
  • olika material, dess användningsområden och miljöpåverkan
  • logistik, transporter och dess miljöpåverkan
  • livscykelanalyser (LCA)
  • upphandling och kravspecifikationer

Om YH-utbildning

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning. Samtliga YH-utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetsgivarna och möjligheten att få jobb direkt efter utbildningen är mycket god. Yrkeshögskolans utbildningar har riksintag och riktar sig till sökande i hela landet. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria och du som studerar har rätt att söka studiemedel. Möjlighet för särskilt pedagogiskt stöd finns.

Vill du veta mer om YH?

Här kan du läsa mer om vad en YH-utbildning innebär.

Yrkeshögskolans webbplats

Behörighetsregler och antagningskrav för yrkeshögskolans utbildningar (MYH)

Yrkeshögskolan Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 44 92 (Utbildningsledare)
Telefonnummer
0410-73 31 58 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen