LSS specialisering; att åldras med funktionsnedsättning. 40 Yh-poäng

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom LSS och vill fördjupa dig i hur åldrande vid funktionsnedsättning kan påverka brukare.

Att kunna identifiera symtom på demenssjukdom och vad som är tecken på den befintliga funktionsnedsättningen är ämnen som behandlas på kursen.

Kursbeskrivning

Du får bland annat kunskap i hur man kan anpassa bemötande och arbetssätt samt identifiera vad som kan vara symtom på demenssjukdom och vad som är tecken på en befintlig funktionsnedsättning. Denna korta YH-kurs bedrivs på distans och såväl studietakt som studietid är flexibel vilket gör den möjlig att kombinera med arbete.

Omfattning

Detta är en kort YH-kurs som omfattar 40 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier.

Kursen och examinationer bedrivs helt på distans. Efter godkänd kurs erhålls ett utbildningsbevis.

Är du behörig?

Grundläggande behörighet samt lägst betyg E/3/G eller motsvarande kunskaper i kurserna:

  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
  • Gerontologi och geriatrik

Utöver ovanstående, dessutom motsvarande 6 månaders arbetslivserfarenhet på heltid från verksamhet inom LSS. Kontakta oss om du är osäker på om du är behörig eller undrar något om utbildningens upplägg.

Ansökan

Ansökan är öppen till och med november 2023.

Vi erbjuder flera kursstarter under hösten, med en kursstart per månad under augusti-november. När du registrerar din ansökan väljer du vilket startdatum du önskar.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap och kompetens att

  • arbeta hälsofrämjande.
  • kartlägga beteendemässiga och psykiska symtom.
  • nyttja välfärdsteknik som ett hjälpmedel för till exempel trygghet och aktivering.
  • arbeta utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på att bibehålla funktioner hos den åldrande brukaren.
  • tidigt upptäcka beteendemässiga och psykiska symtom hos brukaren och arbeta med kartläggning för att identifiera vad som kan vara symtom på demenssjukdom och vad som är tecken på den befintliga funktionsnedsättningen.
  • anpassa bemötande och arbetssätt för brukare med demenssjukdom och funktionsnedsättning utifrån individen behov.
  • beskriva och förmedla tecken på demenssjukdom och vidtagna åtgärder till andra, för brukaren aktuella, instanser.

Finansiering

Utbildningen är CSN-berättigad.

Om YH-utbildning

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning. Samtliga YH-utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetsgivarna och möjligheten att få jobb direkt efter utbildningen är mycket god. Yrkeshögskolans utbildningar har riksintag och riktar sig till sökande i hela landet. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria och du som studerar har rätt att söka studiemedel. Möjlighet för särskilt pedagogiskt stöd finns.

Vill du veta mer om YH?

Här kan du läsa mer om vad en YH-utbildning innebär.

Yrkeshögskolans webbplats

Behörighetsregler och antagningskrav för yrkeshögskolans utbildningar (MYH)

Examina inom yrkeshögskolan (MYH)

Yrkeshögskolan Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 44 92 (Utbildningsledare)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen