LSS specialisering; att åldras med funktionsnedsättning. 40 Yh-poäng

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom LSS och vill fördjupa dig i hur åldrande vid funktionsnedsättning kan påverka brukare.

Två kvinnor står på varsin sida om ett bord och tittar in i kameran.

Fotograf: Yana Broberg

Kursbeskrivning

Du får efter avslutad kurs kompetens att arbeta med personalplanering och hur man genom motiverande och stödjande förhållningssätt bidrar till effektivt teamarbete. Att leda och fördela det dagliga arbetet samt ta ansvar för delar eller helheter i daglig drift.

Denna korta YH-utbildning bedrivs på distans och såväl studietakt som studietid är flexibel vilket gör den möjlig att kombinera med arbete.

Omfattning

Detta är en kort YH-utbildning som omfattar 50 yrkeshögskolepoäng som du läser på halvfart under 20 veckor. Utbildningen omfattar tre kurser.

Tre timmar varje vecka erbjuds digital undervisning där kursledare och studerande möts i realtid. Undervisningens upplägg bygger till stora delar på att studerande läser på ett visst område på egen hand under tiden för egna studier.

Kursen och examinationer bedrivs helt på distans. Efter godkänd kurs erhålls ett utbildningsbevis.

Är du behörig?

Utbildningen riktar sig till personer med minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid inom hotell- och restaurang eller turismbranschen. Målet är att studerande ska kunna kombinera studierna med arbete.

Ansökan

Det är inte möjligt att ansöka till utbildningen då vi inväntar besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan ifall vi beviljas starta den till hösten 2024. Däremot kan du skicka in din intresseanmälan.

Finansiering

Utbildningen är CSN-berättigad

Om YH-utbildning

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning. Samtliga YH-utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetsgivarna och möjligheten att få jobb direkt efter utbildningen är mycket god. Yrkeshögskolans utbildningar har riksintag och riktar sig till sökande i hela landet. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria och du som studerar har rätt att söka studiemedel. Möjlighet för särskilt pedagogiskt stöd finns.

Vill du veta mer om YH?

Här kan du läsa mer om vad en YH-utbildning innebär.

Yrkeshögskolans webbplats

Behörighetsregler och antagningskrav för yrkeshögskolans utbildningar (MYH)

Yrkeshögskolan Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 44 92 (Utbildningsledare)
Telefonnummer
0410-73 31 58 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen