Vård och omsorg

Nästa start augusti 2021 (reguljär och distans).

Utbildningen ger dig en bred grundkompetens inom vård och omsorg och kan leda till arbete inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri och LSS. Vi erbjuder utbildning med olika upplägg som passar dig med eller utan tidigare erfarenhet från arbete inom området.

Vård- och omsorgsutbildningen kan leda till arbete inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri och LSS

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Arbete inom vård och omsorg innebär att du får möta människor i olika situationer i livets alla skeden. Utbildningen innehåller APL (Arbetsplatsförlagt lärande) som fördjupar ditt lärande och förbereder dig för sin nya yrkesroll.

När du avslutar din utbildning med godkända betyg är du berättigad till ett kvalitetsbevis i form av ett diplom som visar att du har genomfört din utbildning på ett certifierat Vård- och omsorgscollege

Ansökan

Ansökan är öppen 30 mars- 14 juni 2021.
Ansök till vuxenutbildningen i Trelleborg (e-tjänst).

Kontakta Vägledningscentrum om du har frågor.

Om du har skyddad identitet eller adress ska du inte söka till Vuxenutbildningen via webben utan istället göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta Vägledningscentrum för att få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan.

Reguljär utbildning

I den reguljära utbildningen inom vård och omsorg är du i skolan flera dagar i veckan och har undervisning med lärare.

Förkunskapskrav

 • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper.
 • Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt betyg i Svenska som andraspråk Grund.
 • Utbildningen är på tre terminer och omfattar 1500 poäng.

  Du är i skolan flera dagar i veckan och har undervisning med lärare.

  I utbildningen ingår APL. Under APL följer du din handledares schema vilket kan innebära obekväma arbetstider. Du står själv för transport till och från arbetsplatsen som kan vara förlagd utanför Trelleborg.

Distansutbildning

På distansutbildningen studerar du via en lärplattform och varvar med träffar på skolan ett visst antal gånger per termin. Du läser du en del av kurserna i utbildningen via våra externa utbildningsanordnare.

Förkunskaper

 • 3 månaders arbetslivserfarenhet från äldreomsorg, sjukvård, LSS eller psykiatri.
 • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper.
 • Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt betyg i Svenska som andraspråk Grund.
 • Utbildningen är på tre terminer och omfattar 1500 poäng.

  Du läser på distans via lärplattformen Canvas och har träffar i skolan cirka 7 tillfälle per termin. Vill du förändra upplägget finns det möjligheter till längre eller kortare studietid. Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att skapa en individuell studieplan som passar dig.

  I utbildningen ingår APL. Under APL följer du din handledares schema vilket kan innebära obekväma arbetstider. Du står själv för transport till och från arbetsplatsen som kan vara förlagd utanför Trelleborg.

Information om båda utbildningarna

 • Orienteringskurs 50 p, kurskod KGYORI11B

  Anatomi och fysiologi 1 50 p, kurskod ANOANA01

  Omvårdnad 1 100 p, kurskod OMVOMV01

  Gerontologi och geriatrik 100 p, kurskod GERGER0

  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p, kurskod FUTFUN01

  Psykiatri 1 100 p, kurskod PSYPSY01

  Psykiatri 1 50 p, kurskod PSYPSY01

  Anatomi och fysiologi 2 50 p, kurskod ANOANA02

  Social omsorg 1 100 p, kurskod SOASOC01

  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p, kurskod FUTFUN02

  Samhällskunskap 1a1 50 p, kurskod SAMSAM01a

  Psykiatri 2 100 p, kurskod PSYPSY02

  Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 p, kurskod SVESVE01 / SVASVA01

  Social omsorg 2 100 p, kurskod SOASOC02

  Omvårdnad 2 100 p, kurskod OMVOMV02

  VO-Specialisering 100 p, kurskod VADVAD00S

  Hälso- och sjukvård 1 100 p, kurskod HAOHAL01

  Hälso- och sjukvård 2 100 p, kurskod HAOHAL02

 • Du får en litteraturlista i ditt välkomstbrev till utbildningen. Tänk på att skaffa böckerna i god tid. Du behöver kurslitteraturen när du studerar!

 • För att kunna delta i digital undervisning och för att arbeta med skoluppgifter hemma behöver du tillgång till en dator och nätverksuppkoppling.

 • Planerar du för att söka studiemedel från CSN under studietiden? Kolla upp i god tid vad som gäller och hur just dina förutsättningar ser ut.

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 36 26 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Vägledningscentrum, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410-73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen