Barn och fritid

Nästa start augusti 2022 (lärling).

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent.  Du kan arbeta pedagogiskt med barn och ungdomar inom till exempel barnomsorg, skola och fritidsverksamhet.

barn och fritid.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att en stor del av lärandet är förlagt till en arbetsplats.

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen krävs det att du har vissa förkunskaper.

 • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper.
 • Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt betyg i delkurs 2, Svenska som andraspråk Grund.

För att arbeta med barn och ungdomar krävs ett rent belastningsregister.

Ansökan

Ansökan öppnar under hösten 2021.

Ansök till vuxenutbildningen i Trelleborg (e-tjänst).

Kontakta Vägledningscentrum om du har frågor.

Om du har skyddad identitet/adress ska du inte söka till Vuxenutbildningen via webben utan istället göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan

 • Utbildningen är 40 veckor lång och omfattar 900 poäng.

  Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att lärandet är förlagt till en arbetsplats tre dagar i veckan och du har skolförlagd undervisning två dagar i veckan. Den tid du är på din lärlingsplacering kalls för APL. Du står själv för transport till och från arbetsplatsen som kan vara förlagd utanför Trelleborg.

  Efter avslutat kurspaket kan du om du vill läsa ett påbyggnadpaket på distans där du fördjupar dig mot yrkesrollen barnskötare eller elevassistent.

 • Etnicitet och kulturmöten 100 p, kurskod SOIETN0

  Grundläggande vård och omsorg 100 p, kurskod GRUGRD0

  Hälsopedagogik 100 p, kurskod HÄLHÄL0

  Kommunikation 100 p, kurskod PEDKOU0

  Lärande och utveckling 100 p, kurskod PEDLÄR0

  Människors miljöer 100 p, kurskod PEDMÄI0

  Pedagogiska teorier och praktiker 100 p, kurskod PEDPED0

  Pedagogiskt ledarskap 100 p, kurskod PEDPEG0

  Specialpedagogik 1 100 p, kurskod SPCSPE01

 • Du får en litteraturlista i ditt välkomstbrev till utbildningen. Tänk på att skaffa böckerna i god tid. Du behöver kurslitteraturen när du studerar!

 • För att kunna delta i digital undervisning och för att arbeta med skoluppgifter hemma behöver du tillgång till en dator och nätverksuppkoppling.

 • Planerar du för att söka studiemedel från CSN under studietiden? Kolla upp i god tid vad som gäller och hur just dina förutsättningar ser ut.

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 36 26 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Vägledningscentrum, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410-73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen