Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav som gymnasieskolan för ungdomar.

Vi erbjuder de gymnasiala kurserna som en kombination av klassrums- och nätbaserad undervisning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vi erbjuder de gymnasiala kurserna som en kombination av klassrums- och nätbaserad undervisning. Att läsa nätbaserat innebär att du, när du inte har möjlighet att delta i klassrums-lektionerna, kan följa kursen nätbaserat. Du kan blanda lektioner och nätbaserad närvaro utifrån dina egna veckovisa behov och möjligheter.

De kurser vi inte erbjuder i egen regi kan du läsa hos annan utbildningsanordnare genom oss. Kontakta Vägledningscentrum för mer information.

Ansökan

Ansök till vuxenutbildningen i Trelleborg (e-tjänst).

Kursperioder läsåret 20/21

Augusti
31 augusti-6 november, 10 veckor
31 augusti -15 januari, 20 veckor

November
9 november-15 januari, 10 veckor
9 november-26 mars, 20 veckor

Januari
18 januari-26 mars, 10 veckor
18 januari-4 juni, 20 veckor

Mars
29 mars-4 juni, 10 veckor

 • Svenska 1, 100 p

  Kurskod: SVESVE01

  Här får du bland annat skriva argumenterande texter och  göra muntliga presentationer av olika slag. I samband med skrivandet kommer du att lära dig språkriktighet samt citat- och referatteknik. Vi studerar också dialekter och andra variationer i det talade och skrivna språket. Du får läsa både ny och lite äldre skönlitteratur.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Svenska 2, 100 p

  Kurskod: SVESVE02

  I den här kursen läser vi och analyserar såväl svensk som utländsk litteratur. Vi använder både ny och äldre litteratur och tittar på hur dessa har formats av samhället och hur de påverkat samhällsutvecklingen. Du får skriva argumenterande och utredande texter samt göra muntliga presentationer. Vi studerar även språkförhållande i Sverige och övriga Norden.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Svenska 3, 100 p

  Kurskod: SVESVE03

  Du får skriva texter av vetenskaplig och utredande karaktär och bland annat göra argumenterande muntliga presentationer. I kursen läser vi olika skönlitterära texter som vi analyserar litteraturvetenskapligt. Vi studerar det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållande.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Svenska som andraspråk 1, 100 p

  Kurskod: SVASVA01

  Du får skriva berättande, beskrivande och argumenterande texter och får samtidigt lära dig referat- och citatteknik. Muntlig framställning, flerspråkighet och språklig variation är också en del av kursen. Vi läser modern skönlitteratur.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Svenska som andraspråk 2, 100 p

  Kurskod: SVASVA02

  Du får skriva utredande och argumenterande texter. Muntlig framställning ingår också i kursen. Vi läser både nyare och äldre skönlitterära texter. I kursen går vi igenom språklig variation, språkanvändning i svenska språket, till exempel minoritetsspråkens och invandrarspråkens ställning och status.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Svenska som andraspråk 3, 100 p

  Kurskod: SVASVA03

  Du får skriva utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Muntlig framställning ingår också i kursen. Vi läser både nyare och äldre skönlitterära texter.  I kursen går vi igenom språklig variation och språkanvändning, till exempel hur social bakgrund, kulturell tillhörighet och maktförhållanden kan uttryckas i språket.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

 • Engelska 5, 100 p

  Kurskod: ENGENG05

  Du får läsa och träna din förståelse av olika slags texter, både skönlitteratur och formella texter. Du får även träna på att förstå talad engelska från olika delar av världen. I kursen ingår även att sammanfatta och argumentera både muntligt och skriftligt och att utveckla din förmåga att kunna delta i olika former av kommunikation på engelska.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Engelska 6, 100 p

  Kurskod: ENGENG06

  Du får träna din förmåga i att läsa och analysera längre texter från olika litterära epoker, till exempel äldre skönlitteratur, dikter och dramatik. Du får även argumentera i både tal och skrift, använda ett källkritiskt förhållningssätt, samt träna på att anpassa din muntliga och skriftliga engelska till olika situationer och mottagare.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Engelska 7, 100 p

  Kurskod: ENGENG07

  Du får arbeta med komplexa ämnesområden där du förbättrar din förmåga att överblicka och strukturera information. Källkritik och källhänvisningar är en del av kursen och tillämpas både muntligt och skriftligt. I kursen ingår även att förbättra förmågan att uppfatta underförstådda betydelser och stilistiska grepp i olika texttyper från olika litterära epoker. Du kommer även att få skriva ett fördjupningsarbete som är av vetenskaplig karaktär.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

 • Matematik 1a, 100 p

  Kurskod: MATMAT01a

  Kursen bygger på kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll. Kursen ingår i samtliga yrkesprogram.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Matematik 1b, 100 p

  Kurskod: MATMAT01b

  Kursen bygger på kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll. Kursen ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Matematik 1c, 100 p

  Kurskod: MATMAT01c

  Kursen bygger på kunskaper från grundskolan eller motsvarande.
  Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll. Kursen ingår i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Matematik 2a, 100 p

  MATMAT02a

  Kursen bygger på kunskaper från Matematik 1a, 1b eller 1c. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor eller 40 veckor
  Dag/kväll: 20 veckor på kvällen och 40 veckor på dagen

  Matematik 2b, 100 p

  Kurskod: MATMAT02b

  Kursen bygger på kunskaper från Matematik 1b och riktar sig till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

  Start: Januari, Augusti
  Kurslängd: 20 veckor eller 40 veckor
  Dag/kväll: 20 veckor på kvällen och 40 veckor på dagen

  Matematik 2c, 100 p

  Kurskod: MATMAT02c

  Kursen bygger på kunskaper från Matematik 1c och vänder sig i första hand till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor eller 40 veckor
  Dag/kväll: 20 veckor på kvällen och 40 veckor på dagen

  Matematik 3b, 100 p

  Kurskod: MATMAT03b

  Kursen bygger på kunskaper från Matematik 2b. Algebra, samband och förändring samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Matematik 3c, 100 p

  Kurskod: MATMAT03c

  Kursen bygger på kunskaper från Matematik 2c. Algebra, samband och förändring samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Matematik 4, 100 p

  Kurskod: MATMAT04

  Kursen bygger på kunskaper från Matematik 3b eller 3c. Aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Blandat

  Matematik 5, 100 p

  Kurskod: MATMAT05

  Kursen bygger på kunskaper från Matematik 4. Samband och förändring, diskret matematik samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Blandat

 • Naturkunskap 1a1, 50 p

  Kurskod: NAKNAK01a1

  Kursen vänder sig främst till dig som vill komplettera betyg från en yrkesförberedande utbildning. I kursen ingår grundläggande fakta inom ekologi, energi och miljö. Vi lägger stor vikt vid hur vår moderna livsstil påverkar naturen och oss själva.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Naturkunskap 1a2, 50 p

  Kurskod: NAKNAK01a2

  Tillsammans med Naturkunskap 1a1 ger denna kurs samma behörighet som Naturkunskap 1b. Kursen tar framförallt upp människokroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt den grundläggande kemi som är knuten till våra näringsämnen och dess nedbrytning i kroppen. Du får träna på att utföra laborationer och skriva laborationsrapporter. Vi studerar genetik och genetiska metoder och tittar på den moderna livsstilen och dess betydelse för vår hälsa.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Naturkunskap 1b, 100 p

  Kurskod: NAKNAK01b

  Kursen vänder sig till dig som vill komplettera ett betyg från ett studieförberedande program. Kursen ger dig kunskap om energi, genteknik och etiska frågeställningar som kan kopplas till dessa områden. Kursen präglas av ett laborativt och undersökande arbetssätt.

  Start:Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Naturkunskap 2, 100 p

  Kurskod: NAKNAK02

  Kursen bygger på kunskaper från Naturkunskap 1a1+1a2 eller 1b. Kursen behandlar i huvudsak universums utveckling och materiens uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Människokroppens organ och organsystem, evolutionens mekanismer samt naturvetenskapliga arbetsmetoder. Laborationer och andra typer av undersökningar är viktiga delar i kursen.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Biologi 1, 100 p

  Kurskod: BIOBIO01

  Kursen ger dig kunskaper om ekologi, genetik och evolutionslära. Vi tar upp sammansättning och förekomsten av arter i ekosystem mot bakgrund av utvecklingsläran. Du får kännedom om naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Dessutom tillägnar du dig kunskaper i ekologi och ärftlighetslära.

  Start:Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Biologi 2, 100 p

  Kurskod: BIOBIO02

  Kursen ger dig kunskaper om cell- och molekylärbiologi och organismens funktion. Vi tar även upp fysiologi hos människan och andra djur och du får lära dig om organsystem och deras uppbyggnad och funktion.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Kemi 1, 100 p

  Kurskod: KEMKEM01

  Vi tar upp grundläggande begrepp, teorier och arbetsmetoder inom kemin. Du får kunskaper och förståelse för bland annat kemiska bindningar, syror och baser och redoxreaktioner. Du får du också lära dig att hantera kemikalier och utrustning som tillhör ämnet. Du får utveckla din förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Kemi 2, 100 p

  Kurskod: KEMKEM02

  Kursen bygger på kunskaper från Kemi 1. Reaktionshastighet, kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi ingår i kursen. Du får möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt skrivande och att utveckla din färdighet att laborera.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Fysik 1, 150 p

  Kurskod: FYSFYS01

  Kursen vänder sig främst till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Vi går igenom grundläggande samband inom fysikens olika delområden: rörelse och krafter, energi och energiresurser, strålning inom medicin och teknik samt klimat- och väderprognoser.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Kväll

  Fysik 2, 100 p

  Kurskod: FYSFYS02

  I den här kursen fördjupar vi delar av innehållet i Fysik 1. Vi tar upp rörelse och krafter på en fördjupad nivå och en del nya moment presenteras: elektromagnetism samt universums utveckling och struktur.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Blandat

  Naturvetenskapligt basår

  Vill du läsa naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet? Då kan Naturvetenskapligt basår vara rätt för dig!

  Basåret ger dig de kunskaper och den behörighet inom matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att påbörja en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Kontakta vägledningscentrum för mer information.

 • Historia 1a1, 50 p

  Kurskod: HISHIS01a1

  Kursen vänder sig främst till dig som vill komplettera betyg från yrkesförberedande program på gymnasiet. Kursen ger dig kunskap om de stora dragen i både Sveriges och omvärldens historia från forntid till 1900-talets slut, med tyngdpunkt på de senare århundradena. I kursen ingår även avsnitt om källkritik, epoker och historiebruk. Kursen samläses med Historia 1a2 och Historia 1b.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Historia 1a2, 50 p

  Kurskod: HISHIS01a2

  Kursen vänder sig till dig som läst Historia 1a1 på ett yrkesförberedande program på gymnasiet och vill komplettera dina betyg för utökad behörighet till högskoleutbildningar. I kursen fördjupas dina kunskaper i Sveriges och omvärldens historia och dina kunskaper i källkritik och historiebruk. Kursen ger tillsammans med Historia 1a1 samma behörighet som Historia 1b. Kursen samläses med Historia 1a1 och Historia 1b.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Historia 1b, 100 p

  Kurskod: HISHIS01b

  Kursen vänder sig främst till dig som vill komplettera betyg från ett studieförberedande program på gymnasiet. Kursen ger en kronologisk inblick i de stora förändringslinjerna i Sverige och omvärlden, från forntid fram till slutet av 1900-talet. Tyngdpunkten ligger på de senare århundradena. I kursen ingår även avsnitt om källkritik,historiebruk och epoker. Kursen samläses med Historia 1a1 och Historia 1a2.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Historia 2a, 100 p

  Kurskod: HISHIS02a

  I denna kurs får du fördjupa dig i historieämnets historia och lära dig mer om källkritisk granskning. Vi betraktar historien från olika perspektiv och fördjupar oss i hur historia används i bland annat populärkultur. I kursen kommer du att ges tillfälle att själv välja ett historiskt område att fördjupa dig i.

  Start: November
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

 • Religion 1, 50 p

  Kurskod: RELREL01

  Kursen utgår från huvuddragen i de fem världsreligionerna. Människosyn, gudsuppfattning och religionernas syn på kön och sexualitet ingår i kursen, liksom teorier och diskussioner kring etik och moral.

  Start: Augusti, Januari
  Kurslängd: 10 veckor
  Dag/kväll: Dag

  Religion 2, 50 p

  Kurskod: RELREL02

  I denna fördjupningskurs lär du dig mer om nyandliga rörelser liksom privatreligiositet. Vi fördjupar oss också i förhållandet mellan religion och vetenskap och vi fortsätter fördjupa oss i olika etiska synsätt. I kursen ges du tillfälle att själv välja ett område inom ämnet att fördjupa dig i.

  Start: November, Mars
  Kurslängd: 10 veckor
  Dag/kväll: Dag

 • Du kan läsa samhällskunskap som klassrumsbaserad kurs i Vellinge eller som distanskurs hos annan utbildningsanordnare. Kontakta Vägledningscentrum för mer information om kurserna i samhällskunskap.

  Samhällskunskap 1a1, 50 p

  Kurskod: SAMSAM01a1

  Efter denna kurs kan du läsa Samhällskunskap 1a2 och tillsammans har dessa två kurser samma innehåll som Samhällskunskap 1b.

  Samhällskunskap 1a2, 50 p

  Kurskod: SAMSAM01a2

  Samhällskunskap 1a2 riktar sig till dig som tidigare läst kursen Samhällskunskap 1a1. Tillsammans med Samhällskunskap 1a1 ger den samma kunskaper som Samhällskunskap 1b.

  Samhällskunskap 1b, 100 p

  Kurskod: SAMSAM01b

  I denna kurs får du möjlighet att utveckla dina kunskaper kring olika typer av statsskick, politik och ideologier. VI går igenom samhällsekonomi, massmedia, kommunikation, hur arbetsmarknaden fungerar och internationella relationer.

  Samhällskunskap 2, 100 p

  Kurskod: SAMSAM02

  Det här är en fördjupningskurs där vi först och främst behandlar nationalekonomi utifrån olika teorier. Du har också möjlighet att jobba med olika tematiska fördjupningar. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor ingår även i kursen. Du får även jobba med källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor samt källhänvisning enligt vanliga system.

 • Företagsekonomi 1, 100 p

  Kurskod: FÖRFÖR01

  Denna kurs utgår från det lilla nystartade företaget. Du får lära dig vad man ska tänka på när man formulerar en affärsidé och även kunskaper om grundläggande kalkyler, budgetering och grundläggande bokföring och bokslut. Kursen innehåller även metoder inom marknadsföring och projektmetodik. Vi går också igenom företagens roll i samhället.

  Start: Augusti, November, Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Blandat

  Företagsekonomi 2, 100 p

  Kurskod: FÖRFÖR02

  Här får du lära dig om affärsidéns och affärsplanens betydelse och utformning för det lite större företaget. VI går även igenom frågor om företagens ansvar för en hållbar utveckling.

  Organisation och ledarskap, marknadsföring och omvärldsanalys, kalkyler och budgetar är moment som behandlas i kursen. Du får också lära dig bokföring och bokslut på ett mer utförligt sätt med grundläggande räkenskapsanalys och nyckeltal.

  Start: Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

 • Ledarskap och organisation, 100 p

  Kurskod: LEDLED0

  Denna kurs behandlar ledarskap och organisation i fyra nivåer. Kursen utgår från individens förutsättningar och vidare till grupper och grupputveckling. Kommunikation och konfliktlösning är viktiga moment i kursen. Kursen tar upp ledarteorier i både historiskt och nutida perspektiv och slutligen behandlas olika teorier inom organisationsläran.

  Start: Januari
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Blandat

 • Information och kommunikation 1, 100 p

  Kurskod: INFINF01

  I denna praktiska kurs får du lära dig de olika programmen i Office-paketet, Word, Excel och Powerpoint. Du får också grundläggande kunskaper om kommunikationsmodeller och de lagar och regler som styr informationshantering. Vi även igenom ergonomi vid arbete med datorer. Kursen avslutas med ett litet projekt.

  Start: Augusti, November, Januari, Mars
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Dag

 • Privatjuridik, 100 p

  Kurskod: JURPRI0

  Vilka regler gäller när vi blir sambos? Vilka rättigheter har jag som arbetstagare? Hur fördelas tillgångarna när någon dör? Vilka skyldigheter har jag som hyresgäst? Detta är några av de frågor som du får svar på i kursen. Kursen utgår ifrån de lagar som gäller för dig som privatperson och behandlar lagarna som gäller de flesta av skeenden i livet som vi kommer i kontakt med.

  Start: Augusti
  Kurslängd: 20 veckor
  Dag/kväll: Blandat

Orienteringskurser

Om du har behov av att friska upp dina färdigheter inom matematik kan du gå vår orienteringskurs. Kursen betygsätts inte, däremot får du ett intyg.

 • Kurskod: KGYORI11C

  Kursen vänder sig till dig som har läst matematik, men det kanske var länge sedan och du känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper. Orienteringskursen skapar bättre förutsättningar för dig som planerar studera matematik på gymnasial nivå. I kursen får du repetera matematiska begrepp och metoder så att du är väl förberedd när din kurs i matematik startar. Kursen ges på gymnasial nivå.

  Poäng: 100 p

  Antal veckor: 10 veckor

  Dag/kväll: kväll

  Antal undervisningstimmar: 2 timmar 2 tillfällen i veckan i 10 veckor

  Start: november och mars

 • Kurskod: KGYORI21G

  Som studerande på Komvux behöver du kunna hantera enkla funktioner på en dator för att kunna använda vår lärplattform Canvas. På Canvas tar du del av undervisningsmaterial till våra kurser och där lämnar du in dina uppgifter. Detta får du lära dig om på kursen.

  I kursen får du också kunskaper som behövs i vårt alltmer digitaliserat samhälle, till exempel förståelse för hur digitala verktyg och medier fungerar och hur digital teknik påverkar samhället och människan på olika sätt.

  Läs vår orienteringskurs i digital kompetens och få mer kunskap om Google Drive, datakunskap och internetsökning. Det övergripande kursmålet är du ska få den digitala kompetens som krävs för att kunna klara dina studier.

  Kursen ges på grundläggande nivå.

  Poäng: 50 p

  Antal veckor:10 veckor

  Dag/kväll: Dag

  Antal undervisningstimmar: 2 timmar varannan vecka. Kursen kan läsas separat eller i kombination med kursen Studieteknik.

  Start: augusti, november och januari

 • Kurskod: KGYORIO21B

  När du studerar på Komvux höjs kraven på din självständighet. För att kunna leva upp till dessa krav är det viktigt att utveckla en bra studieteknik som fungerar för just dig.

  Studieteknik handlar om allt från att föra relevanta anteckningar, att kunna planera in din studietid och att stryka under rätt saker när du läser kurslitteratur.

  Alla människor fungerar olika och därför fungerar inte samma teknik för alla. Här tar vi upp olika tekniker för att du ska kunna hitta den som passar dig bäst.

  Kursen ges på grundläggande nivå.

  Poäng: 50 p

  Antal veckor: 10 veckor

  Dag/Kväll: Dag

  Antal undervisningstimmar: 2 timmar varannan vecka. Kursen kan läsas separat eller i kombination med kursen Digital kompetens.

  Start: augusti, november och januari.

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 36 26 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 15 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen, SFI
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Vägledningscentrum, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410- 73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen