Grundläggande vuxenutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som kanske inte har gått i skolan på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera en utländsk utbildning.

Utbildningen riktar sig till dig har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera en utländsk utbildning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Grundläggande kurser

Här hittar du kursperioder och beskrivning av kurser på grundläggande nivå. Har du önskemål om andra kurser än de vi presenterar här kan du kontakta Vägledningscentrum för mer information.

Kursperioder läsåret 21/22

Augusti

30 augusti-5 november, 10 veckor

30 augusti-14 januari, 20 veckor

November

8 november-14 januari, 10 veckor

8 november-25 mars, 20 veckor

Januari

17 januari-25 mars, 10 veckor

17 januari-3 juni, 20 veckor

Mars

28 mars-3 juni, 10 veckor

Ansökan

Ansökningsperiod för kurser som startar i augusti är 15 april till 21 juni.

Ansök till vuxenutbildningen i Trelleborg (e-tjänst).

Om du har skyddad identitet/adress ska du inte söka till Vuxenutbildningen via webben utan istället göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan

Sen ansökan

Nu har vi öppnat upp för sen ansökan!

Från 30/6-11/8 har vi öppet för sen ansökan till de kurser på grundläggande respektive gymnasial nivå med start den 30/8 där vi har platser kvar. Sista kompletteringsdag för denna sena antagning är den 12/8. Antagning kommer att göras i vecka 32.

Antagningsbesked samt information om kursstart vid sen ansökan kommer att skickas på mejl den 17/8.

OBS!

Blir du antagen till en kurs måste du kunna delta i vårt informationsmöte med upprop måndagen den 30/8. Mer information och exakta tider får du med ditt antagningsbesked.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss på komvux@trelleborg.se.

Studieomfattning

Studier på vuxenutbildningen utgår från kurser. Varje kurs har en poäng (p) som anger omfattningen av studierna. Det kan vara 50, 100, 150 eller 200p.

Heltidsstudier är 20p/vecka och halvtidsstudier är 10p/vecka.

Om kursperioden omfattar 20 veckor blir heltidsstudier 400p och halvtidsstudier 200p.

När du studerar på heltid (100 procent) utgår vi från att du kan lägga ner 40 timmar i veckan på dina studier.

 • Grundläggande svenska, 100-700 p

  Kurskod: GRNSVE2

  Svenska på grundläggande nivå delas upp i delkurserna 1-4. Studier motsvarar svenska upp till årskurs 9. Innan du börjar få du göra ett nivåtest för att veta vilken delkurs du behöver börja med.

  Kursen innehåller både skriftliga och muntliga moment, till exempel att läsa skönlitteratur, öva grammatik, öva på att läsa, skriva, lyssna på olika sorters texter, öva på källkritiskt tänkande och använda digitala verktyg.

  Start: augusti, november, januari, delkurs 1 startar även i mars.

  Kurslängd: 10 veckor för delkurs 1 och 20 veckor för övriga.

  Tid: Dagtid

  Grundläggande svenska som andraspråk, 100-700 p

  Kurskod: GRNSVA2

  Grundläggande svenska som andraspråk delas upp i fyra delkurser. Du börjar i den delkurs som passar dig och dina förkunskaper. Den första delkursen pågår i tio veckor och de övriga i 20 veckor.

  I kurserna får du utveckla dina kunskaper i och om svenska språket så att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Du får bland annat öva på att skriva olika slags texter och läsa skönlitteratur.

  När du avslutat delkurs 4 ska du ha goda grunder för att klara fortsatta studier på gymnasial nivå i Svenska som andraspråk.

  Start: augusti, november, januari, delkurs 1 startar även i mars

  Kurslängd: 10 veckor för delkurs 1 och 20 veckor för övriga

  Tid: dagtid

 • Grundläggande engelska, 100-600 p

  Kurskod: GRNENG2

  Engelska på grundläggande nivå är uppdelad i fyra delkurser. Kurserna sträcker sig från nybörjare upp till den nivå som motsvarar grundskolans årskurs 9.  Innan du börjar få du göra ett nivåtest för att veta vilken delkurs du behöver börja med.

  I undervisningen får du lära dig att förstå, tala och skriva engelska.

  Du får dessutom kunskap om levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturliv i olika områden i världen där engelska används.

  Start: augusti, november, januari

  Kurslängd: 20 veckor

  Tid: både dag- och kvällstid

 • Grundläggande matematik, 100-600 p

  Kurskod: GRNMAT2

  Grundläggande matematik delas upp i fyra delkurser. Innan du börjar få du göra ett nivåtest för att veta vilken delkurs du behöver börja med.

  Efter delkurs 4 är du klar med hela kursen i grundläggande matematik.

  Kurserna innehåller taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, statistik och sannolikhet, samband och förändringar samt problemlösning.

  Start: augusti, november, januari, delkurs 1 och 2 startar även i mars

  Kurslängd: 10 veckor för delkurs 1 och 2 och 20 veckor för övriga

  Tid: dagtid

 • Grundläggande samhällskunskap, 150 p

  Kurskod: GRNSAM2

  I denna kurs läser du samhällskunskap upp till grundskolans årskurs nio. Undervisningen ger dig möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhällsstrukturer och samhällsfrågor.

  Kursen berör olika begrepp som statsskick, demokrati, diktatur, monarki och republik och hur det är utformat. Fler begrepp som berörs är t.ex. lokalt, nationellt, globalt, samt förändringar i samhället.

  Kursen berör också vikten av att har en fungerande demokrati, mänskliga rättigheter, hur rättvisa skapas, källkritik, mediers påverkan i samhället, individer, grupper och gemenskaper i samhället samt hur ekonomin i ett samhälle fungerar och det ekonomiska kretsloppet.

  Start: augusti, januari

  Kurslängd: 20 veckor

  Tid: dagtid

Orienteringskurser

Om du har behov av att friska upp dina färdigheter inom digital kompetens och studieteknik erbjuder vi orienteringskurser inom dessa områden. Kursen betygsätts inte däremot får du ett intyg.

 • Kurskod: GRNORI21G

  Som studerande på Komvux behöver du kunna hantera enkla funktioner på en dator för att kunna använda vår lärplattform Canvas. På Canvas tar du del av undervisningsmaterial till våra kurser och där lämnar du in dina uppgifter. Detta får du lära dig om på kursen.

  I kursen får du också kunskaper som behövs i vårt alltmer digitaliserat samhälle, till exempel förståelse för hur digitala verktyg och medier fungerar och hur digital teknik påverkar samhället och människan på olika sätt.

  Läs vår orienteringskurs i digital kompetens och få mer kunskap om Google Drive, datakunskap och internetsökning. Det övergripande kursmålet är du ska få den digitala kompetens som krävs för att kunna klara dina studier.

  Kursen ges på grundläggande nivå.

  Start: augusti, november, januari, mars

  Kurslängd: 5 veckor

  Tid: kvällstid

 • Kurskod: GRNORI21B

  När du studerar på Komvux höjs kraven på din självständighet. För att kunna leva upp till dessa krav är det viktigt att utveckla en bra studieteknik som fungerar för just dig.

  Studieteknik handlar om allt från att föra relevanta anteckningar, att kunna planera in din studietid och att stryka under rätt saker när du läser kurslitteratur.

  Alla människor fungerar olika och därför fungerar inte samma teknik för alla. Här tar vi upp olika tekniker för att du ska kunna hitta den som passar dig bäst.

  Kursen ges på grundläggande nivå.

  Start: 4 oktober, 13 december, 21 februari, 2 maj

  Kurslängd: 5 veckor

  Tid: kvällstid

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 36 26 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 15 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen, SFI
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Vägledningscentrum, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410- 73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen