Grundläggande vuxenutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som kanske inte har gått i skolan på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera en utländsk utbildning.

Utbildningen riktar sig till dig har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera en utländsk utbildning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Om du har önskemål om andra kurser än de vi presenterar här kan du kontakta Vägledningscentrum för mer information.

Ansökan

Ansök till vuxenutbildningen i Trelleborg (e-tjänst).

Kursperioder läsåret 20/21

Augusti
31 augusti-6 november, 10 veckor
31 augusti -15 januari, 20 veckor

November
9 november-15 januari, 10 veckor
9 november-26 mars, 20 veckor

Januari
18 januari-26 mars, 10 veckor
18 januari-4 juni, 20 veckor

Mars
29 mars-4 juni, 10 veckor

 • Grundläggande svenska, 100-700 p

  Kurskod: GRNSVE2

  Svenska på grundläggande nivå delas upp i delkurserna 1-4. Studier motsvarar svenska upp till årskurs 9. Innan du börjar få du göra ett nivåtest för att veta vilken delkurs du behöver börja med.

  Kursen innehåller både skriftliga och muntliga moment, till exempel att läsa skönlitteratur, öva grammatik, öva på att läsa, skriva, lyssna på olika sorters texter, öva på källkritiskt tänkande och använda digitala verktyg.

  Start: Augusti, November, Januari

  Kurslängd: 10 veckor för delkurs 1 och 20 veckor för övriga

  Dag/kväll: Dag

  Grundläggande svenska som andraspråk, 100-700 p

  Kurskod: GRNSVA2

  Grundläggande svenska som andraspråk delas upp i fyra delkurser. Du börjar i den delkurs som passar dig och dina förkunskaper. Den första delkursen pågår i tio veckor och de övriga i 20 veckor.

  I kurserna får du utveckla dina kunskaper i och om svenska språket så att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Du får bland annat öva på att skriva olika slags texter och läsa skönlitteratur.

  När du avslutat delkurs 4 ska du ha goda grunder för att klara fortsatta studier på gymnasial nivå i Svenska som andraspråk.

  Start: Augusti, November, Januari

  Kurslängd: 10 veckor för delkurs 1 och 20 veckor för övriga

  Dag/kväll: Dag

 • Grundläggande engelska, 100-600 p

  Kurskod: GRNENG2

  Engelska på grundläggande nivå är uppdelad i fyra delkurser. Kurserna sträcker sig från nybörjare upp till den nivå som motsvarar grundskolans årskurs 9.  Innan du börjar få du göra ett nivåtest för att veta vilken delkurs du behöver börja med.

  I undervisningen får du lära dig att förstå, tala och skriva engelska.

  Du får dessutom kunskap om levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturliv i olika områden i världen där engelska används.

  Start: Augusti, November, Januari

  Kurslängd: 10 veckor för delkurs 1 och 2 och 20 veckor för övriga

  Dag/kväll: Blandat

 • Grundläggande matematik, 100-600 p

  Kurskod: GRNMAT2

  Grundläggande matematik delas upp i fyra delkurser. Innan du börjar få du göra ett nivåtest för att veta vilken delkurs du behöver börja med.

  Efter delkurs 4 är du klar med hela kursen i grundläggande matematik.

  Kurserna innehåller taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, statistik och sannolikhet, samband och förändringar samt problemlösning.

  Start: Augusti, November, Januari

  Kurslängd: 10 veckor för delkurs 1 och 2 och 20 veckor för övriga

  Dag/kväll: Dag

Orienteringskurser

Om du har behov av att friska upp dina färdigheter inom digital kompetens och studieteknik erbjuder vi orienteringskurser inom dessa områden. Kursen betygsätts inte däremot får du ett intyg.

 • Kurskod: GRNORI21G

  Som studerande på komvux behöver du kunna hantera enkla funktioner på en dator för att kunna använda vår lärplattform Canvas. På Canvas tar du del av undervisningsmaterial till våra kurser och där lämnar du in dina uppgifter. Detta får du lära dig om på kursen. I kursen får du också kunskaper som behövs i vårt alltmer digitaliserat samhälle, till exempel förståelse för hur digitala verktyg och medier fungerar och hur digital teknik påverkar samhället och människan på olika sätt. Läs vår orienteringskurs i digital kompetens och få mer kunskap om Google Drive, datakunskap och internetsökning. Det övergripande kursmålet är du ska få den digitala kompetens som krävs för att kunna klara dina studier. Kursen ges på grundläggande nivå.

  Poäng: 50 p

  Antal veckor:10 veckor

  Dag/kväll: Dag

  Antal undervisningstimmar: 2 timmar varannan vecka. Kursen kan läsas separat eller i kombination med kursen Studieteknik.

  Start: augusti, november och januari

 • Kurskod: GRNORIO21B

  När du studerar på Komvux höjs kraven på din självständighet. För att kunna leva upp till dessa krav är det viktigt att utveckla en bra studieteknik som fungerar för just dig. Studieteknik handlar om allt från att föra relevanta anteckningar, att kunna planera in din studietid och att stryka under rätt saker när du läser kurslitteratur. Alla människor fungerar olika och därför fungerar inte samma teknik för alla. Här tar vi upp olika tekniker för att du ska kunna hitta den som passar dig bäst. Kursen ges på grundläggande nivå.

  Poäng: 50 p

  Antal veckor: 10 veckor

  Dag/Kväll: Dag

  Antal undervisningstimmar: 2 timmar varannan vecka. Kursen kan läsas separat eller i kombination med kursen Digital kompetens.

  Start: augusti, november och januari

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 36 26 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 15 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen, SFI
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Vägledningscentrum, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410- 73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen