Den kommunala vuxenutbildningen i Trelleborg erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, lärcentrum, yrkesutbildning för vuxna och svenska för invandrare (SFI).

I Trelleborg erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, lärcentrum, yrkesutbildning för vuxna och svenska för invandrare (SFI).

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vem får studera på komvux?

  • Komvux erbjuds från den 1 juli det år du fyller 20 år
  • Du som är bosatt i Sverige
  • Du som saknar kunskap inom området utbildningen erbjuder
  • Du som har förutsättningar för att klara utbildningen

Du kan vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Uppfyller du något av nedan kriterier i kombination med villkoren ovan är du behörig att studera på komvux.

  • Du har slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning
  • Du har särskilda skäl som grundar sig i personliga förhållanden

Kommunal vuxenutbildning

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1
231 43 Trelleborg

Administration
Vuxenutbildningen 0410-73 36 26
SFI 0410-73 43 43

Studie- och yrkesvägledning
0410-73 33 84, 0410-73 36 59, 0410-73 36 86

Rektor
Vuxenutbildning, grundläggande och gymnasie
0410-73 36 15

Vuxenutbildning, yrkes
0410-73 36 66

SFI
0410-73 48 14

Kundtjänst
0410-73 30 00

Arbetsmarknadsförvaltningen