Distansstudier via komvux

De kurser som vi inte erbjuder hos vuxenutbildningen i Trelleborg kan du ha möjlighet att studera på distans via NTI.

Vuxenutbildningen i Trelleborg bedriver den största delen av undervisningen med lärare på plats i skolans lokaler. Ett fåtal kurser håller våra lärare på distans.

Kurser du inte kan läsa via  vuxenutbildningen i Trelleborg har du möjlighet att ansöka till på distans via vår avtalspartner NTI. De kurser som är möjliga att ansöka till hittar du på vår ansökningswebb.
Du gör alltid din ansökan till NTI via oss på vuxenutbildningen i Trelleborg.

Hittar du inte den kurs du letar efter? Vill du ha hjälp med din studieplanering;
boka eller kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Vad innebär distansstudier?

Distansundervisning definieras i skollagen som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Det innebär att du kan ta del av kursinnehållet på de tider som fungerar bäst för dig.
Det kan finnas krav på deltagande i lektionstillfällen där eleven behöver infinna sig i sal för att exempelvis delta i laborationer eller genomgångar.
Ingår nationella prov i kursen du läser är det obligatoriskt med skrivning på plats i sal.

Vid distansundervisning finns det inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs. Men distansläraren ska ha regelbunden direktkontakt med eleverna.

Stöttning vid distansstudier

Du som studerar på distans, har alltid möjlighet att få stöttning med dina studier hos oss på Lärcentrum i Trelleborg. Dit kan du komma på drop-in utan att behöva boka någon tid.

Har du frågor, funderingar eller behöver få hjälp med någon inlämningsuppgift eller med den lärplattform du använder (Canvas eller annan) så kom hit eller kontakta oss så hjälps vi åt!

Se öppettider och övrig information om Lärcentrum.

Du ansöker via vår ansökningswebb. Logga in med ditt BankID och välj distans via NTI.

Till ansökningswebben

Arbetsmarknadsförvaltningen