Studie-och yrkesvägledning S:t Nicolai plan

Här kan du träffa studie- och yrkesvägledare och samtala om dina nuvarande och framtida studie- och yrkesval/planer. Här kan du även boka tid för enskilda vägledningssamtal.

Det går bra att boka tid via telefon eller e-post, eller bara komma in för samtal eller för att boka tid.

Öppettider

Måndag-fredag klockan 8.00-16.30

Program på S:t Nicolai

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Handel- och administrationsprogrammet
  • Samhällsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Introduktionsprogrammet

Studie- och yrkesvägledning S:t Nicolai plan

Telefonnummer
0410-73 42 02
Telefonnummer
Introduktionsprogrammet: 0410-73 42 76 eller 0410-73 36 92

Besöksadress

Söderslättsgymnasiet A-byggnad
S:t Nicolai plan 1
231 43 Trelleborg

Bildningsförvaltningen