Behovsanpassad kost av medicinska skäl

Behovsanpassad kost tillagas till matgäster som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Behovsanpassad kost kan till exempel vara fri från gluten, mjölkprotein eller ägg.

Vid beställning av behovsanpassad kost av medicinska skäl ska en kopia på giltigt intyg från legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige, som tydligt styrker behov, alltid bifogas. Journalkopia från patientjournal där medicinsk diagnos/orsak till behovet av anpassad kost framgår godkänns också. Intyget får inte vara äldre än 24 månader vid beställning (undantag vid diagnosen celiaki, då även intyg äldre än 24 månader accepteras).

Inga nötter, jordnötter eller mandel

Måltidsavdelningen serverar aldrig måltider som innehåller nötter, mandel eller jordnötter i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Från och med höstterminen 2021 använder vi produkter som kan innehålla spår av sesamfrö. Därför är det viktigt att ni beställer en kost utan sesamfrö om man är allergisk mot sesamfrö. Rektor på förskola/skola kan svara på vad som gäller för övrig verksamhet.

 • Vårdnadshavare till barn/elever inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola som inte kan äta den ordinarie kosten på grund av medicinska skäl ska göra en beställning för sitt barn.

  Även myndiga elever på gymnasiet och pedagoger inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola, som inte kan äta den ordinarie kosten av medicinska skäl, ska göra en beställning.

 • Beställning av behovsanpassad kost görs via Trelleborgs kommuns e-tjänster. Giltigt intyg ska bifogas i e-tjänsten.

  E-tjänster

 • Ett giltigt intyg för behovsanpassad kost av medicinska skäl är:

  •  (en kopia på) giltigt intyg från legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige, som tydligt styrker behovet

  eller

  • journalkopia från patientjournal där medicinsk diagnos/orsak till behovet av anpassad kost framgår.

  Intyget får inte vara äldre än 24 månader vid beställning (undantag görs vid diagnosen celiaki, då även intyg äldre än 24 månader accepteras).

 • Ja, en ny beställning måste göras inför varje nytt läsår som startar i augusti. Detta gäller även inom förskolan.

  Om du tidigare lämnat ett intyg som fortfarande är giltigt, inte äldre än 24 månader, (undantag celiaki) behöver du inte bifoga ett nytt. Du måste dock göra en ny beställning.

 • Inom förskolan: JA
  Om ett barn i förskolan har behov av laktosfri kost ska det beställas. Behovet ska styrkas med intyg från leg. sjukvårdspersonal/journalanteckning.

  Inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola: NEJ
  Laktosfri kost till matgäster i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola eller till dig som äter pedagogisk lunch, meddela måltidspersonal där måltiden äts. Intyg behövs inte.

 • Inom förskolan: NEJ
  Vid önskemål om vegetarisk mat eller mat utan fläskkött till matgäster inom förskolan prata med måltidspersonal där måltiden äts. Intyg behövs inte.

  Inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola: NEJ
  Äts måltiden på en grund- eller gymnasieskola finns alltid vegetariskt och/eller alternativ utan fläskkött att välja på. Du behöver inte meddela oss om önskemålet.

 • Kontakta Måltidsavdelningen för mer information.

  E-post: maltidsavdelningen@trelleborg.se

 • Kontakta oss gärna om du har några frågor kring behovsanpassad kost av medicinska skäl. Vi hjälper gärna till!

  Telefonnummer: 0410 – 73 30 00 (Kundtjänst)
  E-post: maltidsavdelningen@trelleborg.se

Bildningsförvaltningen