Kulturskolans regler och avgifter

Här kan du läsa om vilka regler och kostnader som finns på Kulturskolan.

Start vid höstterminen

Den största intagningen av elever görs inför höstterminen. När vi kan erbjuda plats kontaktar vi dig via e-post, telefon eller SMS i augusti eller vid första lediga plats under läsåret.

Om du inte har fått något platserbjudande är du kvar i kö. Tänk på att du måste aktivera din plats i kön inför varje nytt läsår om du vill stå kvar i kö. Om du inte aktiverar platsen innan vårterminen är slut tas du bort från kön.

Du som redan är elev på Kulturskolan har kvar din tid från vårterminen om inget annat meddelas.

Om du inte önskar fortsätta

Vid nyanmälningar måste du före tredje lektionstillfället meddela om du inte önskar fortsätta, annars debiteras full terminskostnad.

Uppsägning av plats

Undervisningen är löpande och gäller till dess platsen sägs upp. Detta ska göras före 30 juni för höstterminen och före 31 december för vårterminen. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin.

Uppsägningen ska göras av räkningsmottagaren via Självbetjäning/E-tjänster – Min sida. Uppsägning till skolan eller läraren gäller ej.

Självbetjäningssidor

Kostnader

  • 4-6 år 350 kronor/termin och ämne
  • från 7 år 700 kronor/termin och ämne
  • körsång 350 kronor/termin om man endast är med i kör.

Instrumenthyra

Du kan hyra alla stråk- och blåsinstrument. Instrumenthyran är 300 kronor/termin och instrument.

Familjerabatt

Det finns familjerabatt som innebär att du har en maxtaxa på 1 800 kronor/termin oavsett antal barn och ämnen. Eventuell instrumenthyra tillkommer.

Kultur- och fritidsförvaltningen