SchoolSoft - ny lärplattform

Trelleborgs kommun har upphandlat en ny lärplattform, SchoolSoft, som kommer att införas från och med höstterminen 2021 inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Detta innebär att Unikum och Dexter ersätts av SchoolSoft från och med höstterminens start 2021. Även IST Förskola och fritidshem, som används för att registrera vistelsetider, kommer att föras över till SchoolSoft under augusti/september.

Vi inför SchoolSoft för att försöka göra det enklare för dig som vårdnadshavare genom att samla all information i samma system oavsett om du har barn inom förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Du når SchoolSoft genom en app eller via webben.

Mer information och instruktioner om till exempel inloggning, frånvaroanmälan, registrering av vistelsetider med mera, kommer att informeras via alla våra kanaler: Unikum, e-post och på här på trelleborg.se.

Information till dig som har barn inom förskolan

Du som har barn inom förskolan kommer att använda Unikum och IST Förskola och fritidshem fram till den 31 augusti 2021. Från och med 1 september kommer Unikum och IST Förskola och fritidshem att ersättas med SchoolSoft. En stor del av materialet i Unikum kommer därefter att raderas i enlighet med våra riktlinjer. Det innebär att om du vill spara ner bilder eller annat material från Unikum måste du göra det senast den 31 augusti 2021.

Information till dig som har barn inom grundskolan

Från och med den 1 augusti 2021 kommer all information från skolan att hanteras i SchoolSoft. Om du har barn på fritids kommer vistelsetider att registreras i IST Förskola och fritidshem till och med 31 augusti 2021.

Från och med 1 september kommer all registrering att ske i SchoolSoft. En stor del av materialet i Unikum kommer därefter att raderas i enlighet med våra riktlinjer. Det innebär att om du vill spara ner bilder eller annat material från Unikum måste du göra det senast den 1 augusti 2021.

Bildningsförvaltningen