SchoolSoft - lärplattform för förskola, grundskola och gymnasium

Från och med höstterminen 2021 använder Trelleborgs kommun SchoolSoft som lärplattform för information till barn, elever och vårdnadshavare. Samma system används inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

SchoolSoft ersätter systemen Unikum, Dexter och Vklass.

Kommunen inför SchoolSoft för att försöka göra det enklare för dig som vårdnadshavare genom att samla all information i samma system oavsett om du har barn inom förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Du når SchoolSoft genom en app eller via webben.

Inloggning i SchoolSoft på webben.

Hur använder jag SchoolSoft?

Då vi är i ett uppstartsskede med SchoolSoft ber vi er att ha överseende för att det kan finnas lite inkörningsproblem i början. Vi arbetar aktivt och intensivt med att få allt på plats.

Viktig information till dig som har barn i förskola eller på fritidshem:

  • Vistelsetider för augusti 2021 ska läggas in i IST Förskola och Fritidshem, precis som tidigare.
  • Vistelsetider som avser från och med den 1 september 2021 och framåt ska läggas in i SchoolSoft. Vi kommer att gå ut med en påminnelse till dem detta berör.
  • Förskolorna och fritids är ännu inte inne i SchoolSoft och vi ber er därför ha överseende med att vissa delar ännu ej är på plats.

Om du har frågor om SchoolSoft kan du skicka dem till schoolsoft@trelleborg.se.

Vi försöker besvara dina frågor så snabbt vi kan.

Bildningsförvaltningen