SchoolSoft - lärplattform för förskola, grundskola och gymnasium

Från och med höstterminen 2021 använder Trelleborgs kommun SchoolSoft som lärplattform för information till barn, elever och vårdnadshavare. Samma system används inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

SchoolSoft ersätter systemen Unikum, Dexter och Vklass.

Kommunen inför SchoolSoft för att försöka göra det enklare för dig som vårdnadshavare genom att samla all information i samma system oavsett om du har barn inom förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Du når SchoolSoft genom en app eller via webben.

Inloggning i SchoolSoft på webben.

Hur använder jag SchoolSoft?

Om du har frågor om SchoolSoft kan du skicka dem till schoolsoft@trelleborg.se.

Vi försöker besvara dina frågor så snabbt vi kan.

Bildningsförvaltningen