Frågor och svar - personliga elevdatorer

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor kring personliga elevdatorer.

  • Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat utrustningen på ett säkert sätt enligt överenskommelse står skolan för kostnaden. Det är viktigt att eleven alltid håller utrustningen under uppsikt eller inlåst.

  • Om utrustningen går i sönder efter att garantitiden löpt ut, och det inte beror på fysisk åverkan, står skolan för reparation eller ersättningsutrustning.

  • Vid olyckshändelse på väg till eller från skolan, som inte beror på vårdslöshet, står skolan för kostnaden. Har du förvarat datorn i sitt skyddsfodral och sedan haft den i exempelvis en ryggsäck eller motsvarande så bedöms detta uppfylla kraven för normal aktsamhet.

  • Teknisk utrustning som blir förstörd på grund av vätska bedöms i de flesta fall vara på grund av oaktsamhet och kan innebära att du som elev blir ersättningsskyldig. Undvik således alltid att ha vätska i närheten av din utrustning.

  • Om du glömmer din utrustning på en allmän plats som till exempel på bussen eller ett studietorg i skolan kommer detta med största sannolikhet bedömas som vårdslöshet, vilket innebär att du som elev kan bli ersättningsskyldig för utrustningen.

  • Om du utsätts för rån ska du alltid lämna ifrån dig utrustningen direkt, utan undantag. Du som elev eller din vårdnadshavare gör en polisanmälan samt fyller i en skadeanmälan som lämnas till skolan. Därefter kallar rektor till möte där man diskuterar eventuella stödinsatser för dig.

  • Du förväntas alltid ha datorn fullt laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder laddaren får du som elev bekosta en ny laddare.

Bildningsförvaltningen