Pedagogisk IKT-strategi

Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, är en stor, viktig och integrerad del av barns och ungdomars vardag. Det digitala informationsflödet är stort och ständigt accelererande och har under senare år blivit alltmer lättillgängligt. Dagens barn och ungdomar har under hela sitt liv levt i det digitala samhället, där digitala verktyg för att skapa nätverk, kommunicera, producera och hämta information är en naturlig del av vardagen.

2017 beslutade bildningsnämnden att anta en ny IKT-strategi för bildningsförvaltningen. IKT-strategin syftar till att utveckla och modernisera lärandet. IKT-strategin ska implementeras i samtliga kommunala förskolor och skolor i Trelleborg.

Bildningsförvaltningen