Resebidrag och busskort, gymnasiet

Du som är folkbokförd i Trelleborgs kommun och går gymnasial utbildning, på kommunal eller fristående gymnasieskola, kan ha rätt till resebidrag.

Det här är förutsättningarna för att du ska bli beviljad busskort:

  • Du har minst 6 kilometer enkel resa mellan folkbokföringsadressen och Norregatan 47 (utgångspunkt mitt emellan S:t Nicolai och Bastionen enligt beslut av bildningsnämnden).
  • Du har rätt till studiehjälp enligt studiehjälpsförordningen.
  • Du uppbär inte inackorderingstillägg.

Via våra självbetjäningssidor kan du ansöka om busskort och resebidrag. Tänk på att välja blanketten som finns under fliken Gymnasium. E-tjänsten under fliken Skolskjuts gäller enbart grundskola och särskola.

Ladda ner blankett för ansökan om busskort och resebidrag (Självbetjäningssidor)

Du som studerar på Söderslättsgymnasiet i årskurs 2 eller årskurs 3 under läsåret 2020/2021 ska inte skicka in ansökan. Tidigare utskickat busskort används.

Du som är folkbokförd i Trelleborgs kommun och studerar i annan kommun ska lämna in ny ansökan inför varje nytt läsår.

Ansökan skickas till: Söderslättsgymnasiet Box 1008, 231 25 Trelleborg. Märk kuvertet med Busskort.

Busskortet skickas hem under vecka 32-33.

Busskortets giltighet: 2020-08-12 – 2021-06-18.

Du är skyldig att informera om du avbryter studierna eller flyttar från Trelleborgs kommun. Förlorat/skadat/stulet kort ersätts på Söderslättsgymnasiet mot en avgift.

Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall. En förutsättning är till exempel att allmänna kommunikationer inte finns eller inte går att utnyttja.

Frågor och mer information

Om du har frågor angående resebidrag och busskort, vänligen kontakta gymnasiets administratör.

E-post: admin.gymnasiet@trelleborg.se.

Bildningsförvaltningen