Skolskjuts för läsåret 2020/2021 - grundskolan

Från och med den 8 maj 2020 kan du ansöka om skolskjuts inför läsåret 2020/2021. Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Alla elever i årskurs F-9 som önskar skolskjuts läsåret 2020/2021 behöver göra en ansökan. Även för de elever som exempelvis redan har ett busskort eller fått besked om att de ska åka skolbuss behöver en ansökan göras inför kommande läsår.

Skolskjuts gäller enbart grundskola och särskola.

Om du går på gymnasium kan du i stället ha rätt till busskort och resebidrag.

2020-08-13:

Skoltaxi

Nu pågår utskick via e-post, av tider för skoltaxi till de som fått ett beslut där skolskjutsen ska ske med skoltaxi. Morgontiderna har prioriterats. De som har fått beslut att skolskjutsen ska ske med skoltaxi på eftermiddagen kan räkna med att skoltaxin hämtar på skolan cirka 10 minuter efter skolans sluttid. Vi ber er att ha överseende med att det kan bli rörigt första veckan.

Ansökningar/Beslut

Handläggning av de ansökningar som inkommit under senare delen av sommarlovet pågår.

Skolbuss/busskort

Elever som ännu inte fått beslut och bor där en skolbuss trafikerar kan åka med skolbussen under de första veckorna utan beslut. Elever som ännu inte fått sitt busskort kan åka med Skånetrafikens bussar under de fem första dagarna.

Kontakt

Vi ber er att kontakta kommunens kundtjänst vid frågor via telefon. De tar era uppgifter och vad ärendet handlar om och vidaresänder till skolskjutsverksamheten.

Telefon kundtjänst: 0410-73 30 00
E-post: skolskjuts@trelleborg.se

Vi besvarar frågorna efter hand, men räkna med längre svarstid på grund av hög belastning inför skolstart.

———————————————–

2020-08-07:

Handläggning

Skolstarten närmar sig och de som ansökte om skolskjuts innan den 31 maj ska ha fått ut sitt beslut eller fått besked på annat sätt. Handläggning av de ansökningar som inkommit efter den 31 maj pågår och de flesta kommer att kunna få besked innan skolstart.
De elever som bor där en blå skolbuss trafikerar kan åka med denna under de första veckorna utan beslut.

Skånetrafiken tillåter skolelever att åka med linjetrafiken utan kort/biljett de första fem skoldagarna. Har eleven inte fått sitt beslut/besked efter de första fem skoldagarna och man har ansökt om skolskjuts efter den 31 maj får transport till och från skolan ske på egen hand tills beslut eller besked kan ges.

Skoltaxi

Under vecka 33 kommer tider för skoltaxi att skickas ut via e-post till dem som har fått beslut om skolskjuts/skoltransport med skoltaxi. I första hand kommer tider för hämtning på morgonen att skickas och efter detta kommer eftermiddagstiderna att skickas.

De som har beslut med skoltaxi på eftermiddagen kan räkna med att hämtning på skolan sker cirka 10 minuter efter skolans slut enligt ett av skolan inlämnade ramscheman.

Vänligen ha överseende med eventuella inkörningsproblem under den första perioden kring skolstart. Vi rekommenderar att ni går in och läser om eventuella uppdateringar här.

Vi önskar att frågor eller synpunkter mejlas till nedanstående e-postadress.

E-post: skolskjuts@trelleborg.se

———————————————–

Skolskjutsens utförande

När vi planerar skolskjutsarna är vår utgångspunkt att lösa så mycket av skolskjutsarna som möjligt med kommunens egna skolbussar (även i de fall det finns linjetrafik). Där inte skolbussarna trafikerar eller då vi ser att bussen inte rymmer alla elever, ordnas skolskjutsen med linjetrafik. I sista hand samt för de elever som är i behov av skoltaxi på grund av till exempel en funktionsnedsättning, ordnas skolskjutsen med skoltaxi.

Inför läsåret 2020/2021 ser vi att vi har möjlighet att ordna skolskjutsen med skolbuss för fler än tidigare, även i områden där elever tidigare fått sin skolskjuts med busskort för linjetrafik. Därför kan det vara så att elever som bor inom samma område och går på samma skola får sin skolskjuts på olika sätt.

Resa i mån av plats

Elever som inte uppfyller avståndskravet eller inte har farliga trafikförhållanden kan beviljas ”Resa i mån av plats” på skolbuss om det finns lediga platser. Dessa beslut kommer att fattas efter att alla som är berättigade till skolskjuts enligt något av kraven, har plats på bussarna. Det kan dröja tills skolan startat.

Ansök senast 31 maj för att få skolskjuts innan skolan börjar

Vill man ha skolskjutsen ordnad innan skolstarten i augusti 2020 behöver ansökan göras senast den 31 maj 2020. Vi strävar efter att alla som inkommit med ansökan senast detta datum ska få sitt beslut innan skolstarten i augusti. Kommer ansökan in senare än 31 maj kan det dröja en bit in på terminen innan beslut om skolskjuts kan tas.

Frågor och svar – skolskjuts

Ansök om skolskjuts (Självbetjäningssidor)

Bildningsförvaltningen