Ordningsregler för skolbuss

Dessa ordningsregler är till för att skapa en säker trafikmiljö och för att ge våra elever en god miljö under resan till och från skolan.

Vid hållplatsen

 • Kom i god tid, minst 5 minuter före avgång.
 • Bär reflex vid mörker.
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att skolbussen har stannat och öppnat dörrarna.

Påstigning

 • Påstigning sker alltid genom framdörren.
 • Trängs eller knuffas inte när du går på bussen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
 • Låt yngre elever gå på bussen först.

I bussen

 • Spring eller klättra inte i bussen.
 • Placera din väska under sätet.
 • Det får endast sitta en person på varje säte.
 • Använd bälte.
 • Du får inte äta eller dricka något i skolbussen.
 • Prata med bussföraren om du har frågor om din skolskjuts.

Avstigning

 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har stannat.
 • Ta det lugnt och knuffas eller trängs inte när du går av bussen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
 • Var extra försiktig när du ska korsa vägen.
 • Korsa aldrig vägen förrän bussen har åkt iväg och du har fri sikt.
 • Be bussföraren om hjälp att gå över vägen om du är osäker.

Om du har frågor kring ordningsreglerna kan du prata med din skolbussförare eller kontakta bildningsförvaltningen.

Telefon: 0410-73 30 00

E-post: bildningsforvaltningen@trelleborg.se

Bildningsförvaltningen