Västra Alstad skola F-6

Västra Alstad skola är belägen i Alstad, ett lugnt område norr om Trelleborgs centrum, ute på landet med utsikt över åkrarna och närhet till naturen. På skolan går cirka 75 barn i årskurserna F-6.

Västra Alstad skola är belägen i Alstad.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Västra Alstad skola är Trelleborgs kommuns minsta skola. Skolan kännetecknas av ett öppet klimat. nära samarbete och goda relationer, både mellan personal, elever och vårdnadshavare. Glädje, lust och intresse syns i vardagen.

Skolan består av två skolbyggnader, en äldre från 1903 och en nyare byggd på 1980-/90-talet. Skolan har närhet till naturen och omges av en inspirerande utemiljö med många lekredskap och olika typer av bollplaner.

Vårt arbetssätt

Skolan har en integrerad undervisning. Förskolans femåringar har ett samarbete med förskoleklassen under hela skol- och fritidsundervisningen.
Här känner alla varandra! Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl digitalt som med penna och papper, och lärandet sker i samspel. Skolans mellanstadieelever använder Chromebooks i undervisningen och varje elev har en egen enhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främjar allsidig kontakt och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer, och eleverna ges möjlighet att påverka sin fritidsvistelse genom exempelvis fritidsråd.

Västra Alstad skolas fritidshem består av en gemensam fritidsavdelning för alla elever på skolan med omsorgsbehov. Fritidspedagogerna har ansvar för rastaktiviteterna på skolans gemensamma raster.

Kontakten med vårdnadshavarna

Alla klasser har föräldramöte på höstterminen och fritidshemmet håller drop-in i olika former då vårdnadshavarna ges möjlighet att framföra funderingar och diskutera gemensamma frågor. Skolan bjuder in till Skolråd två gånger per termin.

Västra Alstad skola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 45 23
Telefonnummer
Biträdande rektor: 0410-73 43 27
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 36 70
Telefonnummer
Fritids: 0410-73 42 12
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 44 03
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 43 28

Adress

Västra Alstads byaväg 4
231 95 Trelleborg

Bildningsförvaltningen