Ljunggrenska skolan F-3

Ljunggrenska skolan är en attraktiv skola i centrala Trelleborg med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och ishall. På skolan går cirka 340 elever i årskurs F-3.

Ljunggrenska skolan är en attraktiv skola i centrala Trelleborg med ett perfekt läge.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Våra klassrum är stora och ljusa med tillgång till smartboard. Vi har en stor fotbollsplan och flera lekplatser runt skolan. Slöjd och idrottssalar finns på Liljeborgsskolan som ligger 200 meter söder om Ljunggrenska skolan.

Vårt arbetssätt

Skolan arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt, praktisk matematik, inkludering och värdegrundsfrågor. Varje årskurs arbetar i team för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. För oss är det viktigt med elevernas lärande hela dagen, både på skoltid och på fritidstid, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt.

Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade pedagoger som arbetar för att skapa goda relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

Skolan arbetar aktivt med socialt samspel och har organiserad rastverksamhet. Vi tror på god kontakt mellan skola och hem och informerar regelbundet vårdnadshavare om undervisning och aktiviteter på skolan.

Fritidshemmet

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från elevernas behov, intressen och idéer. Avdelningarna samarbetar i olika teman och aktiviteter under läsåret.

Ljunggrenska skolan

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 39 04
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 39 13
Telefonnummer
Fritids-Blåsippan: 0410-73 39 06
Telefonnummer
Fritids-Ljungen: 0410-73 36 08
Telefonnummer
Fritids-Rosen: 0410-73 39 12
Telefonnummer
Fritids-Tulpanen: 0410-73 39 29
Telefonnummer
Fritids-Tusenskönan: 0410-73 39 10
Telefonnummer
Fritids-Violen: 0410-73 39 02
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 36 17
Telefonnummer
Köket: 0410-73 39 05

Adress

Skolgatan 9
231 52 Trelleborg

Bildningsförvaltningen