Liljeborgsskolan 4-9

Liljeborgsskolan ligger i centrala Trelleborg med närhet till det staden har att erbjuda såsom bibliotek, badhus och museum. På mellanstadiet går cirka 190 elever uppdelade på tre arbetslag. De flesta eleverna kommer från Ljunggrenska skolan. På högstadiet går cirka 520 elever uppdelade på fyra arbetslag. Högstadiet tar även emot elever från Östra skolan, Serresjöskolan, Smygeskolan.

Liljeborgsskolan ligger i centrala Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På skolan har vi en stor idrottshall och flera slöjdsalar. Vi har även ett eget bibliotek. I matsalen serveras buffé och soppa varje dag och där finns också alltid ett vegetariskt alternativ.

Vårt arbetssätt

När du börjar hos oss får du en Chromebook som arbetsredskap. Den kan bland annat användas till textbearbetning och digitalt lärande. Vi arbetar efter en gemensam lektionsstruktur med våra engagerade och legitimerade lärare.

På högstadiet finns ett pedagogiskt resursteam (PRT) som består av fyra specialpedagoger/speciallärare samt resurslärare. Teamet utgår från elevernas behov och utformar tillsammans med undervisande lärare det särskilda stödet. På mellanstadiet arbetar vi i huvudsak med personalförstärkning i klassrummen.

Vi skapar tillsammans en tillgänglig lärmiljö för alla. Delaktighet och inkludering är centrala begrepp på Liljeborgsskolan. Skolarbetet och lärandemiljön anpassas till varje individ i samverkan.
Elevhälsoteamen, bestående av speciallärare/specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och skolkoordinatorer, samverkar med all personal kring varje elev och klass.

Liljeborgsskolan har renoverats och byggts ut men även den ursprungliga byggnaden är bevarad.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Fritidshem

Fritidshemmet Liljan består av en avdelning med cirka 40 barn, där eleverna får vara med och påverka genom regelbundna fritidsråd. Liljan är ett lugnt och kreativt fritidshem där vi fokuserar på värdegrund, rörelse och vila för att få en så bra balans på skoldagen som möjligt. Under loven gör vi utflykter utanför verksamheten.

Liljeborgsskolan 4-6

Telefonnummer
Administration/kansli: 0410- 73 35 00
Telefonnummer
Frånvaroanmälan: 0410-73 33 00 eller Dexter
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 37 55
Telefonnummer
Köket: 0410-73 35 15
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 43 80
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 40 14

Adress

Engelbrektsgatan 5
231 51 Trelleborg

Liljeborgsskolan 7-9

Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 35 00
Telefonnummer
Frånvaroanmälan: 0410-73 33 00 eller Dexter
Telefonnummer
Skolsköterska: 0410-73 35 11
Telefonnummer
Kurator: 0410-73 35 16
Telefonnummer
Studie- och yrkesvägledare: 0410-73 35 07

Adress

Engelbrektsgatan 5
231 52 Trelleborg

Bildningsförvaltningen