Fågelbäcksskolan 7-9

Fågelbäcksskolan ligger i västra Trelleborg mellan natursköna Albäckskogen och Flaningen, med gröna områden strax utanför skolgården. På skolan finns cirka 190 elever i årskurserna 7-9.

Fågelbäckskolan i västra Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

Vi arbetar ständigt med att utveckla lärmiljön. Sedan några år tillbaka arbetar vi i en digital miljö där vi vill att tekniken ska skapa nya pedagogiska möjligheter i varje klassrum och en inkluderande och utvecklande undervisningssituation för alla elever.

En gemensam lektionsstruktur som vi kallar basundervisning samt mobilfri skoldag borgar för en god studiero.

Alla elever på skolan har en mentor som elev och vårdnadshavare kan vända sig till.

Elevinflytande och demokrati

På Fågelbäcksskolan är rådsverksamheten levande. Elevråd, caféråd samt måltidsråd är permanenta medan andra råd kan uppstå under verksamhetsåret utifrån behov. På så sätt skapades rasthallsrådet som tillsammans med rektor, lärarrepresentanter och elevhälsa utformade en miljö för både återhämtning och olika typer av aktivitet.

Kontakten med vårdnadshavarna

En god samverkan mellan hem och skola ser vi är en nyckelfaktor för att eleverna ska trivas och lyckas med sitt skolarbete. I början av varje termin träffar elev och vårdnadshavare mentor. Detta för att tillsammans gå igenom resultat och sätta mål framåt.

Två gånger per termin bjuder elevhälsan in till föräldrainformation på aktuella teman. Det kan handla om stress, sömn och spelande men också hur man som vårdnadshavare kan stötta sitt barn i skolarbetet.

Lärare och rektor kommunicerar löpande via skolans digitala lärplattform Unikum. Där görs bedömningar mot kunskapskraven och rektor lägger ut viktig information. På Unikum hittar du även viktiga länkar såsom exempelvis länk till schema och skolans kalender.

Två gånger per år bjuder rektor in till samråd kring skolans systematiska kvalitetsarbete samt organisation. Där ges möjlighet  för vårdnadshavarna till inflytande och dialog med både rektor och representanter från skolans utvecklingsgrupp.

Fågelbäcksskolan

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 48 09
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 38 97

Adress

Box 173
231 23 Trelleborg

Besöksadress

Västra Ringvägen 8, Trelleborg

Bildningsförvaltningen