Bäckaskolan F-6

Bäckaskolan ligger i västra Trelleborg mittemellan natursköna Albäckskogen och fågelrika Flaningen och med gröna områden strax utanför skolgården.

Bäckaskolan i västra Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Inom Bäckaskolans område finns två olika skolformer:

  • grundskola årskurs F-6 med cirka 350 elever
  • grundsärskola med inriktning ämne åk 1-3 samt grundsärskolan med inriktning ämnesområde åk 1-9 med cirka 20 elever

Vår vision är att genom en positiv och glädjefylld miljö, skapa nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje i ett ansvarsfyllt och målmedvetet lärande. Vi ser olikheter som en tillgång där alla elever ska känna sammanhang och tillhörighet i skola och samhälle. Tillsammans med elever, vårdnadshavarna och all personal sätter vi kunskapen i fokus, nu och för framtiden! Vårt motto är Sveriges gladaste skola.

Vårt arbetssätt

Varje årskurs arbetar i team för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. Att arbeta inkluderande är en självklarhet hos oss och vi har ett helhetstänk kring våra elever, både under dagarna och över skolåren, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Både elever och personal ska känna glädje att komma till skolan.

Lärarna, tillsammans med elevvårdsteamet, arbetar aktivt för att eleverna ska kunna lära känna varandra och förstå hur de bäst fungerar ihop för att optimal inlärning ska ske. Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade lärare, som arbetar för att skapa bra relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

Fritidshem

Vårt fritidshem består av tre avdelningar:

• Stranden, förskoleklass
• Norra/Södra lagun, årskurs 1 och 2
• Korallrevet, årskurs 3-6.

Varje avdelning har en egen hemvist. Ett av våra uppdrag är att samverka mellan hemvisterna, skolan och hemmet. All personal på vårt fritidshem ska utgå från både gruppens och individens behov. I uppdraget ska fritidshemmet bygga på normer och värden som kunskaper, eget ansvar och elevinflytande.

Fritidshemmet arbetar bland annat med kommunikation, inkluderande lärmiljöer och digital transformation. Vår personal är engagerad, kreativ och välutbildad. Fritidshemmet på Bäckaskolan har alltid varje elevs bästa i fokus.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi erbjuder två individuella utvecklingssamtal per läsår där vi diskuterar elevens lärande och utveckling. Vår gemensamma lärplattform Unikum är ett viktigt verktyg då all information om lärande finns dokumenterad där. Mentorerna har även kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna genom mejl, sms och telefon.

För att våra elever ska lyckas med sitt skolarbete är det viktigt att hemmet är delaktigt. Därför har vi, några gånger per termin, ett forum för samråd där vårdnadshavarna har möjlighet att träffa rektor. Här har du som vårdnadshavare möjlighet att få inflytande kring beslut som tas på skolan. Vårt forum har varit mycket framgångsrikt och lett till värdefulla förbättringar för elever och personal.

Bäckaskolan

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 36 13
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 38 95

Adress

Västra Ringvägen 6
231 62 Trelleborg

Bildningsförvaltningen