Borgen

Borgen är en central särskild undervisningsgrupp som bedrivs på Västervångskolan. Borgen riktar sig till elever som har kommunikations- och samspelssvårigheter inom AST (autismspektrumtillstånd).

Vårt arbete bygger på en helhetssyn med aktiv samverkan mellan elev och hem.

Borgens ambitioner är att skapa en välstrukturerad, förutsägbar, lustfylld och meningsfull skoldag för varje elev, där inkludering i den vanliga undervisningen sker efter elevens enskilda förutsättningar.

Personalen består av lärare, specialpedagog/speciallärare och socialpedagog.

Enhetschef

Telefonnummer
0410-73 34 95

Bildningsförvaltningen

Relaterade sidor