Centrala särskilda undervisningsgrupper

Det är rektor på respektive skola som anmäler behov av plats för elev som kan gynnas mer av att vistas i en särskild undervisningsgrupp under en förutbestämd tid.

Omvandlas till resursskola

De centrala särskilda undervisningsgrupperna Gislöv och Gylle omvandlas från och med höstterminen 2023 till en resursskola. På grund av detta kommer grupperna inte att ta emot nya elever under läsåret 2022-2023.

Mer information

Bildningsförvaltningen