Centrala särskilda undervisningsgrupper

Det är rektor på respektive skola som anmäler behov av plats för elev som kan gynnas mer av att vistas i en särskild undervisningsgrupp under en förutbestämd tid.

Bildningsförvaltningen