Anmäla frånvaro för elev i grundskolan

Här kan du läsa om hur du anmäler frånvaro för elev i grundskolan. Observera att frånvaroanmälan inte ska lämnas via denna webbsida!


Enligt skollagen ska skolan informera vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns. Du som vårdnadshavare får information via SMS vid ogiltig frånvaro. Andra sätt att informera om ogiltig frånvaro kan förekomma utifrån enskilda skolors rutiner.

Viktigt att anmäla frånvaro

För att ditt barn inte ska registreras för ogiltig frånvaro är det viktigt att göra frånvaroanmälan.

Som vårdnadshavare kan du anmäla frånvaro på tre sätt:

 1. Via telefon: 0410-73 33 00
  Där uppger du ditt barns personnummer samt vilken tid frånvaron gäller. Du får sedan en kvittens via SMS till din mobiltelefon. Får du inte ett SMS så är ditt mobilnummer inte registrerat i systemet. Ta kontakt med skolan i så fall.
 2. Via Internet
  Du måste ha ett medborgarkonto i Dexter. Information om hur du ansöker om ett medborgarkonto finns i dokumentet Ansökan om medborgarkonto. Via medborgarkontot kan du också ändra mobilnummer, e-postadress samt välja hur du vill bli meddelad vid ogiltig frånvaro. Det gör du under menyn Min profil.
  trelleborg.dexter-ist.com
 3. Via appen Dexter från IST (finns både för IOS och Android)
  Du måste ha ett medborgarkonto i Dexter. Information om hur du ansöker om ett medborgarkonto finns i dokumentet Ansökan om medborgarkonto. Mer information om frånvaroanmälan via app finns i dokumentet Dexter – en app för frånvaroanmälan.

Bildningsförvaltningen