Söderängens förskola

Söderängens förskola ligger i byn Anderslöv cirka 15 kilometer nordost om Trelleborgs centrum. Förskolan ligger i ett tryggt bostadsområde, som har närhet till både lekplatser och grönområden.

Söderängens förskola har fem avdelningar: en småbarnsavdelning, en femårsavdelning och tre avdelningar med blandade åldrar.

Avdelningen för de yngsta barnen äter inne på avdelningen. Övriga avdelningar äter i en gemensam matsal. Alla barn som sover gör det utomhus året runt på trädäck med tak. Alla barn har en egen sovsäck, filt och kudde.

Söderängens förskola har en inbjudande och lustfylld gård som barnen älskar att vara på. Barnen erbjuds bland annat gungor, sandlåda, rutschkana, byggmaterial och staffli. Vi har även tillgång till en äng som är inhägnad där barnen har möjlighet att bygga hinderbanor och kojor.

Varje avdelning har ett eget bibliotek, där barnen får lov att låna hem böcker.

Vårt arbetssätt

Alla förskolor i Anderslöv arbetar utifrån samma tema för att få en likvärdighet i byn. Avdelningarna kan göra en egen tolkning av temat och arbeta på olika sätt, men har samma grundtanke.

Söderängens förskola arbetar utifrån ett livslångt lärande där barnen står i fokus. Förskolan värnar om barnens lek, trygghet, sociala samspel, omsorg, normer och värden.

Pedagogerna arbetar utifrån styrdokument, så som förskolans läroplan och barnkonventionen. De arbetar också mycket med IKT (Informations- och kommunikationsteknik) kopplat till tema och lek.

På Söderängens förskola arbetar pedagogerna över gränserna. Ett exempel är då det på våren startas upp en fyraårsgrupp för de barn som ska flytta över till femårsverksamheten kommande höst. Syftet med fyraårsgruppen är att barnen ska lära känna varandra över gränserna, utveckla sociala spelregler och utvecklas tillsammans som en grupp inför start på femårsavdelningen.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vårdnadshavarna är en viktig del i förskolans arbete, och samverkar med föräldrar på olika sätt. Varje läsår erbjuder förskolan föräldramöte, utvecklingssamtal och ett flertal drop-in.

Söderängens förskola arbetar med den digitala lärplattformen Unikum som beskriver barns utveckling och lärande samt förskolans verksamhet. Unikum fungerar som en lärportal för samarbetet mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger kring förskolans mål, planer, dokumentation och lärande.

Varje år skickas en föräldraenkät ut till vårdnadshavarna som då har möjlighet att ge sina synpunkter på och påverka verksamheten.

Söderängens förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 41 01
Telefonnummer
Prästkragen: 0410-73 41 30
Telefonnummer
Vitsippan: 0410-73 41 32
Telefonnummer
Blåklockan: 0410-73 41 33
Telefonnummer
Vallmon: 0410-73 41 34
Telefonnummer
Ringblomman: 0410-73 41 35

Adress

Södergatan 20
23170 Anderslöv

Bildningsförvaltningen