Smörblommans förskola

Smörblommans förskola ligger i södra delen av byn Anderslöv, cirka 15 kilometer från Trelleborgs centrum, med närhet till grönområde och lekplats.

På Smörblommans förskola finns två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Då förskolan är en mindre enhet finns det ett nära samarbete mellan avdelningarna. På detta sätt känner sig både barn, vårdnadshavare och pedagoger trygghet med varandra.

Avdelningen Humlan är en yngrebarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3,5 år. Avdelningen Biet är en avdelning med barn i åldrarna 3,5-5 år. Måndagar till torsdagar har vi en speciell 5-årsverksamhet som heter Getingarna.

Utomhus har Smörblommans förskola en inbjudande gård med bland annat gungor, sandlåda och rutschkana. Förskolan har även tillgång till en äng som ligger bredvid förskolan. Förskolan har också ett kapprumsbibliotek där barnen har möjlighet att låna hem böcker och läsa tillsammans med vårdnadshavaren.

Vårt arbetssätt

Förskolorna i Anderslöv arbetar med samma tema för att få en likvärdighet bland förskolorna. Alla avdelningar arbetar sedan på olika sätt efter ålder och barnens intresse.

Smörblomman värnar om barnens trygghet, omvårdnad och det enskilda barnets lärande på ett lustfyllt sätt utifrån barnets intressen, både ute och inne. Vårt mål är att barnen ska få uppleva, undersöka och upptäcka så många saker som möjligt under sina år på förskolan.

Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation som arbetssätt för att synliggöra barnens lärande. Vi använder oss av TAKK för att förstärka och stötta barnens språkutveckling.

Kontakten med vårdnadshavarna

Kontakten med vårdnadshavarna är en viktig del för oss. Vi möter vårdnadshavarna i en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Varje vår erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar om barnets lärande och framtida utveckling.

Vi använder oss av lärplattformen Unikum där vårdnadshavarna tar del av verksamheten genom veckobrev och annan information.

Två gånger per termin erbjuds drop-in där vårdnadshavarna blir inbjudna att ta del av förskolans verksamhet.

Smörblommans förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 41 01
Telefonnummer
Biet: 0410-73 41 48
Telefonnummer
Humlan: 0410-73 41 49

Adress

Östergatan 37
23170 Anderslöv

Bildningsförvaltningen