Prästkragens förskola

Prästkragens förskola ligger i centrala Trelleborg med närhet till flera gröna närområden som till exempel Östervångsparken och stadsparken som vi gör utflykter till. Närmaste skolor i närheten är Västervångskolan och Liljeskolan.

Prästkragens förskola ligger i centrala Trelleborg med närhet till flera gröna närområden.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vi har en stor och uppvuxen trädgård där barnen kan utforska naturen och dess olika faser; de kan studera insekter och andra småkryp samt leka och inspireras till många andra aktiviteter.

Prästkragens förskola består av tre avdelningar. På Nyckelpigan och Humlan går de yngre barnen (1-4 år) och på Fjärilen går de äldre barnen (4-6 år).

Vårt arbetssätt

Varje termin börjar med en grundverksamhet där barnen får insikt i våra rutiner och tränar socialt samspel i sin lek och i sitt lärande. Här grundläggs även tryggheten för små och stora barn.

Vi arbetar temainriktat på alla avdelningar. Här tränas barnen i sitt sociala samspel samt har möjlighet att på lekfullt sätt tillägna och utveckla kunskaper och färdigheter inom språk, matematik och naturvetenskap.

Vi använder TAKK, Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, som stöd för att förstärka språket för våra barn.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15–18.15. Faktisk öppettid utgår från barnens schema. Vi öppnar på avdelning Nyckelpigan. Klockan 07.30 går alla barn och pedagoger in till sin respektive avdelning. Cirka 16.30 samlas vi på avdelning Humlan eller Nyckelpigan och där är vi tillsammans fram till att förskolan stänger.

Under jul- och sommarsemester är våra förskolor i rektorsområdet sammanslagna med Ajgeldingerska Villan och Högalids förskola.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi dokumenterar barnets lärande, utveckling och intresse på lärplattformen SchoolSoft och där har även föräldrarna möjlighet att ta del av vårt dagliga arbete med barnen.

För att tiden hos oss ska bli så trygg, rolig och lärorik som möjligt värnar vi för goda relationer och ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Denna förskola tillhör rektorsområde Förskola.

Prästkragens förskola

Telefonnummer
Rektor Anna Malmquist: 0410-73 39 04
Telefonnummer
Biträdande rektor Louise Mileklint: 0410-73 33 74
Telefonnummer
Fjärilen: 0410-73 31 89
Telefonnummer
Humlan: 0410-73 37 80
Telefonnummer
Nyckelpigan 0410-73 37 73

Adress

Hedvägen 106
231 51 Trelleborg

Bildningsförvaltningen